KI 2018 för KF

Engagera sig ideellt gör väldigt många studenter inom allt från styrelsearbete till festfixande. Att driva riktiga projekt utanför en klassrumssimulation och annat arbete utanför studierna är väldigt givande för både en personliga och professionella utvecklingen. Teknologkåren är en stor organisation där du som student kan engagera dig i många olika typer av roller. Allt från utbildningsfrågor, din studiemiljö och lärande, till olika sociala tillställningar, för både arbetsmarknadskontakter och socialt umgänge. En stor spridning av engagemang där du både lär känna nya studenter och människor i näringslivet samtidigt som du får erfarenhet inför framtiden.

Vart kan jag engagera mig?

Utöver Kårerna Informerar och LARV så finns även en rad olika engagemang inom teknologkåren centralt!

Nedan finns en lista på de positioner som söks samt så hittar ni en kort beskrivning på vad respektive post innebär på: postbeskrivningar.
 • Vice Kårordförande (VO) – Arvoderad                                             
 • Utbildningsenhetens vice ordförande (UvO) – Ideell post                
 • Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) – Arvoderad                   
 • Valberedningen – Ideell post                                                          
 • Vice talman – Ideell post                                                                         
 • Sekreterare – Ideell post                                                                         
 • Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (en ordinarie, en suppleant)  
 • Ledamot i disciplinnämnden (en suppleant)          

Nominera dig själv eller någon annan genom att skicka ett email till val@teknologkaren.se

Mailet skall innehålla följande:

 • Namn på den nominerade
 • Telefonnummer till den nominerade
 • Vilken post personen nomineras till
 • Motivering till varför den nominerade är lämplig till posten
 • Namn på dig som nominerar

engagemang LARV