KF liggande

Kårkullmäktige är Teknologkårens högst beslutande organ. Det är Kårfullmäktige som styr Teknologkårens organisation och bestämmer hur Teknologkåren ska arbeta. Kårfullmäktige brukar även benämnas som KF.

Kårfullmäktige består av ett antal ledamöter från respektive sektion inom Teknologkåren. Det totala antalet ledamöter i Kårfullmäktige är 23 stycken. Ledamöterna är medlemmar i sin egen sektion och väljs av studenterna på sektionsmötena. På så vis fungerar ledamöterna som medlemmarnas röst i Teknologkåren.

Kårfullmäktige sammanträder ca 7 gånger per år på så kallade KF-möten. Mötena är formella och har en viss mötesstruktur som ska följas, vilket man kommer in i när man varit på några möten. KF-möten är alla Teknologkårens medlemmar varmt välkomna, men det är bara ledamöterna som har rösträtt.

Vill du skicka in motioner till Kårfullmäktige skickar ni till talmanspresidiet på talman@teknologkaren.se
Här hittar du protokoll från alla KF-möten ett år tillbaka i tiden: Dokument.

Årets KF-möten

KF 2: 2a November 2017

KF 3: 7a december 2017

KF 4:  1 februari 2017

KF 5:  1a mars 2017

Skriv till koms@teknologkaren.se för att få kallelsen på mail.

Se mötet på distans här.