Kårstyrelsen arbetar hierarkiskt under kårfullmäktige. Kårstyrelsen består av 9 ledamöter, dessa är kårordförande, vice kårordförande, kommunikationsstrateg, utbildningsenhetens ordförande, utbildningsenhetens vice ordförande, sociala enhetens ordförande, arbetsmarknadsenhetens ordförande och två externa styrelse ledamöter.

Kårstyrelsen sammanträder ca 8 gånger per år på så kallade KS-möten. Mötena är beslutsmöten, där kårstyrelsen bland annat tar ställning till olika ansökningar som kommer in.

Här hittar du protokoll från de senaste KS-möten: Dokument.

David Söderberg

Extern styrelseledamot

Tel: 072 204 39 49

Foto: Marcus Ekman www.marcusekman.com
Patrik Wall

Extern styrelseledamot

Tel: 070 - 686 25 85

Foto: Marcus Ekman www.marcusekman.com
Simon Persson

Styrelseordförande

Tel: 070 - 686 25 88

Foto: Marcus Ekman www.marcusekman.com
Hampus Carlson

Styrelseledamot

Tel: 072 - 232 70 09

Foto: Marcus Ekman www.marcusekman.com
Clara Danielsson

Styrelseledamot

Tel: 070 - 686 25 87

Foto: Marcus Ekman www.marcusekman.com
Anders Jönsson

Styrelseledamot

Tel: 070 - 686 25 85

Foto: Marcus Ekman www.marcusekman.com