Kårstyrelsen arbetar hierarkiskt under kårfullmäktige. Kårstyrelsen består av 9 ledamöter, dessa är kårordförande, vice kårordförande, kommunikationsstrateg, utbildningsenhetens ordförande, utbildningsenhetens vice ordförande, sociala enhetens ordförande, arbetsmarknadsenhetens ordförande och två externa styrelse ledamöter.

Kårstyrelsen sammanträder ca 8 gånger per år på så kallade KS-möten. Mötena är beslutsmöten, där kårstyrelsen bland annat tar ställning till olika ansökningar som kommer in.

Här hittar du protokoll från de senaste KS-möten: Dokument.

Anna Ahnér

Kårordförande

Tel: 070-686 25 89
Mejl: ko@teknologkaren.se

Vakant

Vice kårordförande

Philip Skånberg

Styrelseordförande

Mejl: ksordf@teknologkaren.se

André Medin

Styrelseledamot

Mejl: ks@teknologkaren.se

Martin Wadner

Styrelseledamot

Mejl: ks@teknologkaren.se

Lucas Wernelind

Styrelseledamot

Mejl: ks@teknologkaren.se