Kårstyrelsen arbetar hierarkiskt under kårfullmäktige. Kårstyrelsen består av 9 ledamöter, dessa är kårordförande, vice kårordförande, kommunikationsstrateg, utbildningsenhetens ordförande, utbildningsenhetens vice ordförande, sociala enhetens ordförande, arbetsmarknadsenhetens ordförande och två externa styrelse ledamöter.

Kårstyrelsen sammanträder ca 8 gånger per år på så kallade KS-möten. Mötena är beslutsmöten, där kårstyrelsen bland annat tar ställning till olika ansökningar som kommer in.

Här hittar du protokoll från de senaste KS-möten: Dokument.

Elsa Stark

Styrelseordförande

Tel: 070 - 686 25 89

VAKANT

Styrelseledarmot

Tel: 070-686 25 89

Philip Skånberg

Styrelseledamot

Tel: 072-232 70 09

Tova Nilsson

Styrelseledamot

Tel: 070 - 686 25 87

Peter Panduro

Styrelseledamot

Tel: 070-686 25 83

Jacob Nilsson

Extern styrelseledamot