Det är vi som är ledningsgruppen 2017/2018!

Vi jobbar för att hjälpa dig under din studietid. Genom att påverka inom områdena utbildning, studiesocialt och arbetsmarknad, så skapar vi möjligheter och gör din vardag mycket roligare!

Några av oss sitter i Kåridoren i C-huset (campus Luleå). Där kan du komma förbi måndag-fredag mellan 9:00 och 16:00 om du undrar över något. Du kan även nå oss på telefon och mejl, som du hittar nedan.

Presidieenheten

Elsa Stark

Kårordförande

Tel: 070 - 686 25 89
Mejl: ko@teknologkaren.se

VAKANT

Vice ordförande

Tel: 070-686 25 89
Mejl: vo@teknologkaren.se

Philip Skånberg

Kommunikationsstrateg

Tel: 072 - 232 70 09
Mejl: koms@teknologkaren.se

Utbildnings-
enheten

Peter Panduro

Utbildningsenhetens ordförande
Tel: 070 - 686 25 83
Mejl: uo@teknologkaren.se

Sociala enheten

Johan Jatko

Huvudstuderandeskyddsombud

Tel: 076 141 22 30
Mejl: hsso@teknologkaren.se

Tova Nilsson

Sociala enhetens ordförande

Tel: 070 - 686 25 87
Mejl: so@teknologkaren.se

 

Geoffrey Taylor

Phaestmästare

Tel: 076-112 81 82
Mejl: ph@teknologkaren.se

Arbetsmarknads-
enheten

MaiLi Schönning

Projektledare LARV

Tel: 070 - 686 25 84
Mejl: projektledare@larv.org

Vakant

Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Tel: 070 - 686 25 89
Mejl: ao@teknologkaren.se