I Teknologkåren har presidieenheten övergripande ansvar för organisationen och kommunikationen.

Vi som jobbar i presidieenheten är:

Kårordförande (KO)

Är högst ansvarig för Teknologkårens dagliga verksamhet. Mycket av det arbete som KO gör är långsiktigt, med förändringar som ofta ligger några år fram i tiden. Arbetet är väldigt brett och man har övergripande koll på det mesta.

Vice kårordförande (VO)

Leder tillsammans med KO organisationen centralt. VO ansvarar för förvaltningen av Teknologkårens kapital och har koll på alla avtal som tecknas av Teknologkåren. Dessutom ansvarar VO för att hantera alla frågor kring Teknologkårens budget.

Kommunikationsstrateg (KOMS)

Samordnar kommunikationen både inom den egna organisationen och ut mot medlemmarna. KOMS jobbar långsiktigt med frågor inom marknadsföring och ser till att Teknologkårens varumärke syns på rätt sätt.

VAKANT

Vice ordförande

Tel: 070-686 25 89
Mejl: vo@teknologkaren.se

Elsa Stark

Kårordförande

Tel: 070 - 686 25 89
Mejl: ko@teknologkaren.se

Philip Skånberg

Kommunikationsstrateg

Tel: 072 - 232 70 09
Mejl: koms@teknologkaren.se