Vad är Av4ningen?

Sedan 2005 har Luleå tekniska universitet och Teknologkåren tillsammans arrangerat Av4ningen för studenter under tekniskfakultet för deras studietid. Av4ningen är till för att studenter ska få ett ceremoniellt och festligt avslut på sin studietid tillsammans med sina studiekamrater, familj och vänner. Arrangemanget inleds med en ceremoni och avslutas med bankett.

Av4ningen 2016

Vad innebär avslutningsfestligheterna?

En festlighet där universitetet och studentkåren under högtidliga former tackar studenterna för studietiden och ger studenterna en möjlighet att, under festliga former, avsluta sin studietid vid universitetet tillsammans med sina studiekamrater.
Festligheterna består av en ceremoni som universitetet arrangerar och en bankett som Teknologkåren arrangerar. Ceremonin äger rum i Aula Aurora och banketten äger rum på Luleå Energi Arena

Vilka riktar sig avslutningsfestligheterna till?

De som är på väg att avsluta eller har avslutat sin utbildning vid Luleå tekniska universitet.

Klädsel för studenter och gäster

Klädsel på ceremonin är kavaj eller mörk kostym. På banketten högtidsdräkt eller mörk kostym.

Placering

Studenter placeras med sin utbildning i reserverade, märkta bänkrader längst fram. Gäster har fri placering.

Diplom och nål

Diplom och LTU-nål delas endast ut till dem som deltar vid ceremonin.

Eftersläppet

Eftersläppet öppnas kl 23:00 och stänger kl 01:00. Biljetter säljs i kansliet från och med måndag den 14e november, priset är 50 kr för kårmedlemmar och 100 kr för ickekårmedlemmar.

Inför Av4ningen

För er som vill ha teknologmössor till Av4ningsceremonin gäller följande datum för att leveransen ska komma i tid.

Tisdagen den 4/10, kl.15.00-17.00

Torsdagen den 6/10, kl.15.00-17.00

Priser hittar du här.

Cermonin

Högtidlig ceremoni med tal och musik. Utdelning av diplom och nål.

Plats: Aula Aurora

Program

Kl 9.30
Maskinteknik, Bilsystemteknik, Naturresursteknik, Miljö- och processteknik, Hållbar energiteknik och Underhållsteknik

Kl 11.15
Industriell ekonomi, Brandingenjörer och Brandteknik.

Kl 13.00
Arkitektur och Teknisk design.

Kl 14.45
Väg- och vatten, Rymdteknik, Teknisk fysik, Datateknik, Internationell Materialteknik, Materialteknik, Master Planering & Byggande i krävande klimat och Samhällsbyggnad

Anmälan

Anmälan till Av4ningen 2016 är stängd, dock finns det möjlighet att anmäla fler reserver. Mer information om detta kommer på mail.

Har du några frågor?

Ange alltid fullständigt namn och din utbildning vid frågor.

Frågor om ceremonin skickas till asa.hugosson@ltu.se

Frågor om banketten skickas till av4ningen@teknologkaren.se

Vanliga frågor & svar kring Av4ningen 2016

Q: Hur många gäster kan jag bjuda in?

A: Ceremonin: Vi försöker bereda plats för alla och sätter ingen gräns för din anmälan av gäster till ceremonin. Om platserna inte räcker till alla anmälda avgångsstudenter tar vi kontakt med de som anmält många gäster och ber dem prioritera.

Banketten: Du kan anmäla maximalt 3 personer (2 gäster + dig själv). Intresset att delta i avslutningshögtiden har ökat markant de senaste åren och antalet platser är begränsade. Naturligtvis försöker vi bereda plats till så många som möjligt och efter sista anmälningsdag vet vi om det finns lediga platser och kommer då att fördela dessa. Prioriterar kårmedlemmar och sen efter tid för anmälan.

Q: Vad kostar det?

A: Ceremonin är gratis, men du måste anmäla dig och dina gäster.

Banketten Priserna skiljer sig om man är medlem eller inte.

  • 650 kr/person om studenten är och har varit kårmedlem under hela studietiden.
  • 750 kr/person om studenten varit icke-medlem under maximalt två terminer av totala studietiden.
  • 950 kr/person om studenten varit icke-medlem under mer än två terminer av totala studietiden.

Respektive priskategori gäller för hela studentens sällskap. I priset ingår fördrink, trerättersmiddag med dryck och dans.

Q: Får man ta med minderåriga på banketten?

A: Ja, det är dock ditt ansvar att anmäla att denna gäst ska ha alkoholfri dryck.

Q: Vad ska man ha med sig till banketten?

A: Identitetshandling. Om någon i sällskapet är strax över 18 år och för att kunna handla i baren.

Q: Hur går ceremonin till?

A:Ceremonin inleds och inramas av musik och därefter talar rektor eller prorektor och kårordförande. Efter talen vidtar utdelning av diplom och LTU-nål.

Nål och diplom delas ut till ungefär 15-20 studenter i taget, studenterna ropas upp en och en. Efter varje utdelning finns det möjlighet för gäster att fotografera. Ceremonin tar cirka 1 timme.

Q: Vad är det för klädkoder på ceremonin respektive banketten?

A: Ceremonin är det kavaj eller mörk kostym, på banketten är det högtidsklädsel eller mörk kostym.

Q: Vad innebär klädkoderna?

Kavaj:

kvinna: klänning, kjol, dress som är elegantare än vanlig vardagsklädsel.

man: kavaj och udda byxa eller kostym som inte måste vara mörk. Ljus skjorta, slips eller fluga.

Mörk kostym:

kvinna: knäkort eller vadlång klänning, alternativt byxdress i aftonfint tyg.

man: mörk kostym, vit skjorta, slips.

Högtidsdräkt:

kvinna: lång klänning

man: frack