Det kan ta lång tid att skapa bra studievanor och att skaffa sig en bra studieteknik. Vissa behöver testa sig fram för att hitta sitt sätt att studera samt eventuellt förbättra sina förkunskaper. Det största problemet för många verkar vara att komma igång med studierna tidigt och inte skjuta upp dem. Många studenter har också felaktiga föreställningar om universitetsstudier.

Kunskapsmentorerna är en verksamhet som startats av universitetet med syftet att öka genomströmningen av förstaårsstudenter. Projektet finansieras av universitetet och har de senaste åren drivits av Teknologkåren. Under en termin får en erfaren student ansvar att bli en studentkontakt för en grupp nya studenter, som kallas adepter. Mentorn ska följa ”hjälp till självhjälp”-modellen vilket innebär att handleda adepterna i en riktning som bidrar till att en underlättad studiestart samt förmedla tekniker om att planerar sina studier.

Att vara mentor är alltså inte att vara en mattehjälp – utan en hjälp till att bli en proffesionell student.

Vid frågor kontakta

Utbildningsenhetensordförande
och projektledare för
Kunskapsmentorerna
Mejl: uo@teknologkaren.se