Att vara mentor

Som kunskapsmentor är det du som leder ett gäng nya studenter genom deras första termin här på LTU. Du hjälper studenterna med deras studieteknik, planering och ger stöd till alla de funderingar man kan ha som nybliven universitetsstuderande. Som mentor är du trygg i dig själv och ditt eget lärande och har viljan att förmedla detta. Som mentor träffar du din adeptgrupp under möten kontinuerligt under höstterminen och har samtal med dina adepter för personlig utveckling.

Några av de saker man kan diskutera om på sina träffar är:

– Studieteknik
– Planering
– Hjälp med ingenjörs- och programspecifika kurser
– Tentamensskrivning
– Föreningsliv
– Engagemang
– Praktik
– Utlandsstudier

Projektet börjar direkt efter nolleperioden där du ska rekrytera din grupp på ca 8 adepter på ditt program och avslutas vid juluppehållet. I början av projektet håller din projektledare med hjälp av personal på LTU en uppstart och utbildning för att du ska bli förberedd inför ditt mentorskap. En mentor förväntas lägga ca 3-4 timmar i veckan för olika träffar och förberedelse inför dessa. Efter avslutat uppdrag betalas ett arvode på 10.000 kronor ut till varje mentor.

Sökperioden för att bli mentor till HT16 är nu stängd.