Projektledare kunskapsmentorerna

Är du en bra ledare? Är du organiserad och har god planeringsförmåga? Kommer du ihåg hur det var att vara ny student?
Teknologkåren söker nu en projektledare till satsningen Kunskapsmentorerna, som har pågått sedan 2011. Tidigare har rollen legat hos Utbildningsenhetens ordförande (UO) men blir nu för första gången en extern post. Som projektledare är ditt uppdrag att rekrytera mentorer, planera utbildning och uppföljning samt göra eventuellt utvecklingsarbete. UO har övergripande budgetansvar och är ditt stöd under projektets gång.

Arbetsuppgifter:

  • Rekrytera mentorer
  • Planera utbildning, uppstartsmöten samt avslutning
  • Ha uppföljningsträffar med mentorerna
  • Vara stöd och hjälp till mentorernas arbete
  • Vara med och utvärdera projektet
  • Arbeta vidare med projektmateriel

Kvalifikationer:

  • Kunna leda och motivera medarbetare
  • Vara analytisk och kunna planera
  • Ha tid att, förutom studierna, kunna prioritera detta arbete
  • God samarbetsförmåga

Uppdraget påbörjas i april med rekrytering av mentorer och avslutas efter juluppehållet. Efter avslutat uppdrag utbetalas en lön på 25.000 kronor.

Sök positionen genom att skicka ditt CV och motivering till uo@teknologkaren.se innan 27/3