Som studentmentor är det du som i första hand stöttar och hjälper dina medstudenter med sina frågor under de tentastugor som Teknologkåren anordnar. Tentastugorna kommer erbjudas 1-2 efter- och/eller förmiddagar per läsperiod. Till din hjälp kommer det också att finnas lärare vid universitetet som kan stötta dig och dina kollegor när du känner att det kan behövas en annan typ av kunskap än den du har.

Engagemanget är en fantastisk möjlighet att fräscha upp och repetera dina kunskaper samtidigt som du utför en god gärning och hjälper andra studenter. Utöver detta erbjuds du också möjlighet till pedagogisk utbildning och utveckling.

Skicka in din ansökan här!