I Teknologkåren har Utbildningsenheten hand om frågor gällande utbildning och utbildningskvalitet.

Teknologkåren anser att alla skall få en så bra utbildning som möjligt med en tydlig arbetslivsanknytning och lärare som är pedagogiska och välutbildade inom sitt område. För att uppnå dessa mål jobbar Teknologkårens organisation dagligen inom alla delar av universitet för att driva studenternas röst, detta vare sig det handlar om anställning av en lärare eller felaktigheter vid tentamensprocessen. Stöter du på något problem så finns vi där som stöd. När du har ett utbildningsrelaterat problem, rapportera in det på utbildningsbevakning.se.

Vi som jobbar med utbildningsfrågorna centralt på Teknologkåren är:

UO – Peter Panduro

Är ledamot i kårstyrelsen. I Teknologkårens interna arbete är UO ansvarig för hur Teknologkåren sköter utbildningsbevakning ända från central nivå, genom sektionerna och ner till programråden. Gentemot LTU är UO oftast den som representerar i allt som berör studier och utbildningskvalitet.  I frågor som rör internationellt utbyte är UO den på Teknologkåren som sköter representation i LTUs utvecklings- och strategiarbete. UO har även övergripande ansvar för projektet Kunskapsmentorerna och rekryterar projektledare.

UvO – Vakant

Är ledamot i kårstyrelsen och arbetar på ideell basis. UvO stöttar UO i dennes arbete. I frågor gällande studenträtt är UvO expert och fungerar som stöd gentemot studenter och sektionernas utbildningsbevakare.

Peter Panduro

Utbildningsenhetens ordförande
Tel: 070 - 686 25 83
Mejl: uo@teknologkaren.se