Val av vakanta poster inom Teknologkårens organisation

Teknologkåren har för tillfället vakanser i sin verksamhet. Nedan finns en lista på de positioner som är vakanta. 
För en kort beskrivning på vad respektive post innebär gå till postbeskrivningar.

Presidie enheten

 • Kårordförande (KO) – Arvoderad
 • Vice Kårordförande (VO) – Arvoderad
 • Kommunikationsstrateg (KOMS) – Arvoderad
 • Externa kårstyrelseposter – Ej arvoderade
 • Utbildningsenhetens ordförande (UO) – Arvoderad  
 • Utbildningsenhetens vice ordförande (UvO) – Ideell post
 • Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) – Arvoderad
 • Projektledare LARV (PL) – Arvoderad
 • Sociala enhetens ordförande (SO) – Arvoderad
 • Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO) – Ideell post
 • Valberedningen – Ideell post
 • Talman – Ideell post
 • Vice talman – Ideell post
 • Sekreterare – Ideell post
 • Internrevisor
 • Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (en ordinarie, en suppleant)
 • Ledamot i anställningsnämnden (en ordinarie, en suppleant)
 • Ledamot i disciplinnämnden (en ordinarie, en suppleant)

Nominera dig själv eller någon annan här.