Anta utmaningen, sök till teknologkåren.

Nomineringstiden för Tekologkårens styrelse, ledningsgrupp, talmanspresidie samt fakultetetsrepresentanter har nu öppnat! Nedan finns en lista på de positioner som söks samt så hittar ni en kort beskrivning på vad respektive post innebär på: postbeskrivningar.
 • Kårordförande (KO) – Arvoderad
 • Vice Kårordförande (VO) – Arvoderad                                                 VAKANT
 • Kommunikationsstrateg (KOMS) – Arvoderad
 • Externa kårstyrelseposter – Ej arvoderade
 • Utbildningsenhetens ordförande (UO) – Arvoderad  
 • Utbildningsenhetens vice ordförande (UvO) – Ideell post                  VAKANT
 • Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) – Arvoderad                   VAKANT
 • Projektledare LARV (PL) – Arvoderad
 • Sociala enhetens ordförande (SO) – Arvoderad
 • Phaestmestare (PH) – Ideell post
 • Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO) – Ideell post
 • Valberedningen – Ideell post                                                                 VAKANT
 • Talman – Ideell post
 • Vice talman – Ideell post                                                                         VAKANT
 • Sekreterare – Ideell post                                                                         VAKANT
 • Internrevisor
 • Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (en ordinarie, en suppleant)  VAKANT
 • Ledamot i anställningsnämnden (en ordinarie, en suppleant)
 • Ledamot i disciplinnämnden (en ordinarie, en suppleant)                  Suppleant är VAKANT

 VAKANT POST INNEBÄR ATT DEN FORTFARANDE GÅR ATT SÖKA

Nominera dig själv eller någon annan här.