Val av vakanta poster inom Teknologkårens organisation

Teknologkåren har för tillfället vakanser i sin verksamhet. Nedan finns en lista på de positioner som är vakanta. 
För en kort beskrivning på vad respektive post innebär gå till postbeskrivningar.

Vakanta poster:

Vice ordförande (KS)
Utbildningsenhetens ordförande (KS)
Utbildningsenhetens vice ordförande (KS)
Internrevisor
Vice talman
Suppleant för disciplinnämnden (LTU)

Nominera dig själv eller någon annan här.