I Teknologkåren har arbetsmarknadsenheten hand om arbetsmarknadsfrågor.

Som studenter på universitet har vi alla några saker gemensamt. En av dessa är att alla har målet att komma ut snabbt i arbetslivet. Teknologkåren jobbar för att ge dig möjligheter att utveckla ditt kontaktnät. Alla ska få möjlighet att knyta kontakter med näringslivet. Det kan göras via Luleå arbetsmarknadsvecka, LARV, som arrangeras i januari varje år eller via andra företagsevenemang som Teknologkåren anordnar. Studenter som deltar på Teknologkårens arrangerade näringslivsaktiviteter kommer ha en bra överblick för de företag som är intressanta arbetsgivare. Studenter vid Luleå tekniska universitet är uppskattade ute i arbetslivet och så skall förbli.

Vi som jobbar med arbetsmarknadsfrågorna är:

Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO)

Samordnar arbetet inom arbetsmarknadsenheten genom att driva den strategiska utvecklingen av näringslivskontakter och företagsevent på LTU. AO är ute i näringslivet för att marknadsföra universitet och dess teknologer för att öka studenternas kontakt med företag. AO anordnar bl.a. branschkvällar, inspirationskvällar, föreläsningar och exjobbsarrangemang.

Projektledare LARV (PL)

Ansvarar i första hand för samordningen av arbetsmarknadsmässan LARV. Projektledaren för LARV arrangerar en veckas aktiviteter och en stor näringslivsmässa tillsammans med en ideell projektgrupp.

Viktor Centing

Projektledare LARV
Tel: 070-686 25 84
Mejl: pl@larv.org