Bild till FB inför KF3Torsdagen den 4 december 2014 är det kårfullmäktigemöte 3 i C305. Du som medlem är varmt välkommen att delta under mötet.

Kårfullmäktige är Teknologkårens högst beslutande organ och det är ledamöterna i fullmäktige som bestämmer vad Teknologkåren ska arbeta med. På kårfullmäktigemöten rapporterar även organisationens närmast anknyta grupper vad de arbetar med just nu.

Delta på mötet om du är intresserad av en närmare inblick i Teknologkårens organisation. Vill du läsa om vad som kommer tas upp på mötet hittar du föredragningslista och bilagesamling här: http://teknologkaren.se/dokument/