Teknologkårens pris till bästa lärare

Teknologkåren delar varje år under Av4ningen ut Teknologkårens pris till bästa lärare. Priset delas ut för berömliga lärargärningar, engagemang för studenterna och pedagogisk skicklighet. Det är inrättat för att motivera lärarna till att engagera sig i studenternas utbildning och i slutändan förbättra utbildningskvalitén på universitetet.

En jury beslutar varje år om vem som ska tilldelas priset. Juryn består av sektionernas utbildningsbevakningssamordnare, utbildningsenhetens ordförande samt två personer utsedda av kårstyrelsen. Juryn får själva inte nominera lärare till priset, det är upp till studenter att göra. Vill du nominera en lärare till priset gör du det genom att skicka in din nominering i formuläret nedan.

Läs mer om hur valprocessen går till i Teknologkårens reglemente under ”2.6. Reglemente för fond för pris till bästa lärare”

Årets Bästa Lärare 2020

Anmar Kamalaldin, ETS

Tidigare pristagare

2020 Anmar Kamalaldin, ETS

2019 Johan Linton, SBN

2018 Magnus Stenberg, ETS

2017 Daniel Hedman, TVM

2016 Olof Mattinsson, SBN

2015 Johan Byström, TVM

2014 Helena Lidelöw, SBN

2013 Erik Elfgren, TVM

2012 Hans Matsson, SBN

2011 Stefan Ericsson, TVM

2010 Catrin Edelbro, SBN

2009 Jonny Johansson, SRT

2008 Erik Lovén, IES

2007 Susanne Engström, IES

2006 Marta Lena Antti

2005 Ove Edlund, Matematik

2004 Ulla Westermark

2003 James LeBlanc, Systemteknik

2002 Staffan Nilsson, Skellefteå

2001 Johan Forsell, Skellefteå

2000 Staffan Hansson, IES