Anta utmaningen, sök till teknologkåren.

Nomineringstiden för Tekologkårens styrelse, ledningsgrupp, talmanspresidie samt fakultetetsrepresentanter har öppnat! Nedan finns en lista på de positioner som söks samt så hittar ni en kort beskrivning på vad respektive post innebär på: postbeskrivningar  om du är nyfiken. 
 • Kårordförande (KO) – Arvoderad
 • Vice Kårordförande (VO) – Arvoderad                                                 
 • Informationsenhetens ordförande (IO) – Arvoderad
 • Kårstyrelseposter – Ej arvoderade
 • Utbildningsenhetens ordförande (UO) – Arvoderad  
 • Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) – Arvoderad                   
 • Projektledare LARV (PL) – Arvoderad
 • Sociala enhetens ordförande (SO) – Arvoderad
 • Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO) – Arvoderad
 • Phaestmestare (PH) – Ideell post
 • Webmästare (WM) – Ideell post
 • Husmästare (HM) – Ideell post
 • Valberedningen – Ideell post                                                                 
 • Talman – Ideell post
 • Vice talman – Ideell post                                                                         
 • Sekreterare – Ideell post                                                                         
 • Internrevisor
 • Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (en ordinarie, en suppleant)  
 • Ledamot i anställningsnämnden (en ordinarie, en suppleant)
 • Ledamot i disciplinnämnden (en ordinarie, en suppleant)                  

Nominera dig själv eller någon annan genom att KLICKA HÄR