Tidningen Kårerna Informerar (KI) går varje år ut till alla nya studenter som börjar på Luleå tekniska universitet. Tidningen omfattar det mesta om studentlivet på LTU så att man som ny student kan få en inblick i vad som väntar och skapas av Luleå Studentkår tillsammans med Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet.

Redaktionen för Kårerna informerar väljs in under våren och består av:

Skribentgruppen
Ca 4 personer som tillsammans ansvarar för att tidningens textinnehåll har relevans och är välskriven. Gruppens ansvar är att plocka in väsentlig information från de parter som det skrivs om i tidningen och slutligen sammanställa detta till välskrivna artiklar.

Säljgruppen
Ca 4 personer som tillsammans ansvarar för att tidningen kan finansieras. Detta gör de genom att sälja annonsplatser i tidningen. De ansvara för att avtal skrivs och att annonserna skickas från företaget i god tid innan deadline för detta. De ansvarar även för att fakturering sker till företagen och att sammanställa underlag.

Formgivningsgruppen
Ca 2 personer som tillsammans ansvarar för att tidningens grafiska formgivning är snygg och uppdaterad. De ansvara även för att få in innehåll från de två andra grupperna i redaktionen så att de kan sammanställa materialet i god tid innan deadline. Gruppen ansvarar även för att ta in offerter från tryckerier som kan producera tidningen, och kommunicera med tryckeriet som tidningen ska beställas från. Gruppen ansvarar även för att ha tillgång till uppdaterat bildmaterial, så som bilder på nya kårordföranden etc.

 

Ansök genom att skicka ett mail till ki@luleastudentkar.com

KI 2018 för KF