Kårstyrelsen arbetar hierarkiskt under kårfullmäktige. Kårstyrelsen består av 9 ledamöter, dessa är kårordförande, vice kårordförande, kommunikationsstrateg, utbildningsenhetens ordförande, utbildningsenhetens vice ordförande, sociala enhetens ordförande, arbetsmarknadsenhetens ordförande och två externa styrelse ledamöter.

Kårstyrelsen sammanträder ca 8 gånger per år på så kallade KS-möten. Mötena är beslutsmöten, där kårstyrelsen bland annat tar ställning till olika ansökningar som kommer in.

Här hittar du protokoll från de senaste KS-möten: Dokument.

William Cederberg

Styrelseledamot
Mejl: ks@teknologkaren.se

Oscar Eriksson

Styrelseledamot
Mejl: ks@teknologkaren.se

Albin Gideonsson

Vice kårordförande
Tel: 070-686 25 89
Mejl: vo@teknologkaren.se

Albin Allevret

Kårordförande
Tel: 070-686 25 88
Mejl: ko@teknologkaren.se