Kårstyrelsen arbetar hierarkiskt under kårfullmäktige. Kårstyrelsen består av 6 ledamöter, dessa är kårordförande, vice kårordförande,  kårstyrelseordförande och fyra stycken styrelseledamöter.

Kårstyrelsen sammanträder ca 8 gånger per år på så kallade KS-möten. Mötena är beslutsmöten, där kårstyrelsen bland annat tar ställning till olika ansökningar som kommer in.

Här hittar du protokoll från de senaste KS-möten: Dokument.

Jonathan Engström

Kårstyrelseordförande
Mejl: ksordf@teknologkaren.se

Erik ”Bosse” Boson

Kårordförande
Tel: 070-686 25 88
Mejl: ko@teknologkaren.se