Arbetsmarknadsenheten

I Teknologkåren har arbetsmarknadsenheten hand om arbetsmarknadsfrågor.

Som studenter på universitet har vi alla några saker gemensamt, däribland att alla har målet att snabbt komma ut i arbetslivet. Teknologkåren jobbar för att ge dig möjligheter att utveckla ditt kontaktnät: Alla ska få möjlighet att knyta kontakter med näringslivet. Detta kan man göra via Luleå ArbetsmarknadsVecka, LARV, som arrangeras i januari varje år eller via andra företagsevenemang som Teknologkåren anordnar. Studenter som deltar på Teknologkårens arrangerade näringslivsaktiviteter kommer ha en bra överblick för de företag som är intressanta arbetsgivare. Studenter vid Luleå tekniska universitet är uppskattade ute i arbetslivet och så skall förbli.
 
Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO)

Samordnar arbetet inom arbetsmarknadsenheten genom att driva den strategiska utvecklingen av näringslivskontakter och företagsevent vid Luleå tekniska universitet. AO är ute i näringslivet för att marknadsföra universitet och dess teknologer för att öka studenternas kontakt med företag. AO anordnar bland annat branschkvällar, inspirationskvällar, föreläsningar och exjobbsarrangemang.

Viktor
Viktor Centing
Arbetsmarknadsenhetens ordförande
070-686 25 85
Projektledare LARV (PL)

Ansvarar i första hand för samordningen av arbetsmarknadsmässan LARV. Projektledaren för LARV arrangerar en veckas aktiviteter och en stor näringslivsmässa tillsammans med en ideell projektgrupp.

Hanna
Hanna Westerberg
Projektledare LARV (PL)
070-686 25 84