I Teknologkåren har presidieenheten övergripande ansvar för organisationen och kommunikationen.

Vi som jobbar i presidieenheten är:

Kårordförande (KO)

Är högst ansvarig för Teknologkårens dagliga verksamhet. Mycket av det arbete som KO gör är långsiktigt, med förändringar som ofta ligger några år fram i tiden. Arbetet är väldigt brett och man har övergripande koll på det mesta.

Vice kårordförande (VO)  [VAKANT]

Leder tillsammans med KO organisationen centralt. VO ansvarar för förvaltningen av Teknologkårens kapital och har koll på alla avtal som tecknas av Teknologkåren. Dessutom ansvarar VO för att hantera alla frågor kring Teknologkårens budget.

Erik ”Bosse” Boson

Kårordförande
Tel: 070-686 25 88
Mejl: ko@teknologkaren.se