Vad är Av4ningen?

Sedan 2005 har Luleå tekniska universitet och Teknologkåren tillsammans arrangerat
Av4ningen för studenter under tekniskfakultet för deras studietid. Av4ningen är till för att
studenter ska få ett ceremoniellt och festligt avslut på sin studietid tillsammans med sina
studiekamrater, familj och vänner. Arrangemanget inleds med en ceremoni och avslutas med
bankett.