I Teknologkåren har sociala enheten hand om studiesociala frågor.

Visste du att samma lagstiftning som finns inom arbetsmiljöområdet också gäller för studiemiljö? Som student har du alltså samma rätt som arbetstagare till en bra arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. Teknologkåren har ett brett studiesocialt ansvar och verkar inom flera områden. Allt ifrån att du som student ska ha möjlighet till bostad, god hälsa och friskvård till att du ska ges möjlighet att medverka i mängder av roliga evenemang, utvecklande informationspass och kunna påverka din studietid. Den största studiesociala aktiviteten Teknologkåren är med och arrangerar är höstens nolleperiod. Nolleperioden syftar till att nyblivna studenter ska få bästa möjliga start som student vid Luleå tekniska universitet. Under tio dagar arrangeras mängder av sociala evenemang, studieförberedande aktiviteter och information om allt vad det innebär att vara student.

Vi som jobbar med de studiesocialafrågorna är:

Sociala enhetens ordförande (SO)

Samordnar arbetet inom Sociala enheten och driver den strategiska utvecklingen av studentlivet vid LTU. SO representerar Teknologkåren i bl.a. Studentservice ledningsgrupp, och har ansvaret för bl.a. samordning av föreningar och sektionslokaler.

Huvudstuderandeskyddsombudet (HSSO)

Ansvarar för Teknologkårens arbete med studiemiljö, och är studenternas röst upp mot universitetet i större studiemiljöfrågor. HSSO leder Studiemiljökommiténs arbete och sitter med i bl.a. LTUs Arbetsmiljökommité och Arbtesmiljögrupp.

Phaestmästaren (Ph)

Ansvarar i första hand för samordningen av Teknologkårens sexmästerier, samt för den övergripande planeringen av TKL-kampen. Dessutom driver Phaestmästaren planeringen av olika evenemang, bland annat avslutningsfestivalen.

Karlo Ravlic

Huvudstuderandeskyddsombud
Tel: 073-153 35 57
Mejl: hsso@teknologkaren.se

Maria Harila

Sociala enhetens ordförande
Tel: 070-686 25 87
Mejl: so@teknologkaren.se