Vad är Studiemiljökommitén?

Studiemiljökommitén (SMK) är ett samkoncept med Luleå Studentkår och LTU, och ansvarar för studiemiljön för studenterna på LTU. En stor del av SMKs arbete baseras på att behandla studenters åsikter och skicka vidare till rätt instans, men man har även möjlighet att driva egna projekt för att öka trivseln under den tid som du som student spenderar i LTUs lokaler.

I SMK sitter representanter från kårernas sektioner, Studenthälsan och en arbetsmiljöingenjör. Arbetet leds av Teknologkårens huvudstuderandeskyddsombud.

Har du problem med din studiemiljö?

Om det gäller lokaler och faciliteter, felanmäl direkt till Akademiska Hus på akademiskahus.se.

Om det gäller inredning eller övergripande problem, kontakta Studiemiljöansvarig hos din sektion, som sedan kan ta det vidare till rätt instans. Deras kontakt hittar du på respektive sektions hemsida.

Datasektionen

Geosektionen

Sektionen för Industriell Ekonomi

Maskinteknologsektionen

Om du vill veta vad som tagits upp på de senaste mötena med Studiemiljökommitén kan du läsa i de senaste protokollen:

2013-10-15
2013-11-18
2013-12-09
2014-03-18
2014-05-12
2014-10-02
2014-11-24
2015-04-21
2017-09-18
2017-11-20
2018-02-22
2018-04-30