I Teknologkåren har Utbildningsenheten hand om frågor gällande utbildning och utbildningskvalitet.

Teknologkåren anser att alla skall få en så bra utbildning som möjligt med en tydlig arbetslivsanknytning och lärare som är pedagogiska och välutbildade inom sitt område. För att uppnå dessa mål jobbar Teknologkårens organisation dagligen inom alla delar av universitet för att driva studenternas röst, detta vare sig det handlar om anställning av en lärare eller felaktigheter vid tentamensprocessen. Stöter du på något problem så finns vi där som stöd. När du har ett utbildningsrelaterat problem, rapportera in det på utbildningsbevakning.se.

Vi som jobbar med utbildningsfrågorna centralt på Teknologkåren är:

Utbildningsenhetens ordförande (UO)

I Teknologkårens interna arbete är UO ansvarig för hur Teknologkåren sköter utbildningsbevakning ända från central nivå, genom sektionerna och ner till programråden. I frågor gällande studenträtt är UO expert och fungerar som stöd gentemot studenter och sektionernas utbildningsbevakare. I frågor som rör studier, utbildningskvalitet eller internationellt utbyte är UO den på Teknologkåren som sköter representation i LTU:s olika beslutande- och beredande organ. UO har även övergripande ansvar för bland annat tentastugor, juryn för årets handledare samt juryn för årets lärare.
Linnea Taipalensuu

Utbildningsenhetens ordförande
Tel: 070-686 25 83
Mejl: uo@teknologkaren.se