Anta utmaningen, engagera dig i Teknologkåren!

Nomineringstiden för Teknologkårens styrelse, ledningsgrupp, talmanspresidie samt fakultetetsrepresentanter har öppnat! Nedan finns en lista på de positioner som söks samt så hittar ni en kort beskrivning på vad respektive post innebär här: postbeskrivningar.
• Kårstyrelseposter –Ideell post
• Phaestmestare (PH) – Ideell post
• Webmästare (WM) – Ideell post
• Husmästare (HM) – Ideell post
• TKLs valberedning – Ideell post
• Talman – Ideell post
• Vice talman – Ideell post
• Sekreterare – Ideell post
• Internrevisor
• Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (en ordinarie, en suppleant)
• Ledamot i anställningsnämnden (en ordinarie, en suppleant)
• Ledamot i disciplinnämnden (en ordinarie, en suppleant)

Nominera dig själv eller någon annan genom att KLICKA HÄR