Arbeta för Teknologkåren på deltid!

Efter en undersökning hos våra medlemmar så visar det sig att en majoritet gärna jobbar extra om tjänsten erbjuder ekonomisk ersättning, meriterande erfarenhet, personlig utveckling samt inte kräver att studieavbrott. Detta är precis vad du som student kan få utav att arbeta för kåren vid sidan av dina studier.

Nominera dig själv eller någon annan till en position inom Teknologkårens ledningsgrupp för verksamhetsåret 21/22. De poster som finns tillgängliga samt deras arbetsuppgifter listas längre ner. Varje post är beräknad att kräva arbete uppemot 20 h/vecka motsvarande 50% av en traditionell arbetsveckas arbetsbelastning. Samtliga poster ses helst att börja arbeta i starten av juni för att hinna ta del av ledningsgruppens överlämningsperiod. Poster kan dock tänkas klivas på senast i slutet av augusti om allt för stora krockar med övriga sommarjobb uppstår. Oavsett när en post klivs på så sträcker sig anställningen till slutet av juni 2022.

Poster

• Kårordförande
• Sociala enhetens ordförande
• Arbetsmarknadsenhetens ordförande
• Projektledare LARV

Intervjuer sker löpande och det är endast en person per post som väljs in så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan! Kontakta val@teknologkaren.se vid övriga frågor!

Till ansökan

Anta utmaningen, engagera dig i Teknologkåren!

Nomineringstiden för Teknologkårens styrelse, ledningsgrupp, talmanspresidie samt fakultetetsrepresentanter har öppnat! Nedan finns en lista på de positioner som söks samt så hittar ni en kort beskrivning på vad respektive post innebär här: postbeskrivningar.
• Kårstyrelseposter –Ideell post
• Phaestmestare (PH) – Ideell post
• Webmästare (WM) – Ideell post
• Husmästare (HM) – Ideell post
• TKLs valberedning – Ideell post
• Talman – Ideell post
• Vice talman – Ideell post
• Sekreterare – Ideell post
• Internrevisor
• Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (en ordinarie, en suppleant)
• Ledamot i anställningsnämnden (en ordinarie, en suppleant)
• Ledamot i disciplinnämnden (en ordinarie, en suppleant)

Nominera dig själv eller någon annan genom att KLICKA HÄR