Nominera dig själv eller någon annan genom att KLICKA HÄR

Klicka in på den enhet/arbetsområde inom Teknologkåren som du vill läsa mer om. Vill du veta mer eller träffa personen på respektive post så hittar du våra kontaktuppgifter här.

Presidieenheten

Kårordförande (KO) – Arvoderad

Vad innebär rollen?

Som Kårordförande är det du som är högst ansvarig för Teknologkårens dagliga verksamhet. Det betyder att du jobbar mycket med den interna organisationen. Du leder ordföranderådet som består av sektionernas ordföranden och stöttar dem i deras arbete.   Förutom det interna arbetet sker mycket arbete mot universitetet och då främst mot rektor. Arbetet innefattar mycket lobbyverksamhet och påverkansarbete mot rektor och universitetet men även mot kommunen och landstinget. Man sitter med i många övergripande råd för skolan, däribland universitetsstyrelsen och Rektorsrådet. Mycket av det jobb man gör ligger på en strategisk nivå och förändringar ligger ofta ett par år fram i tiden. Kårordförande är ansiktet utåt för Teknologkåren och representation är en stor del av uppdraget.

Vad krävs av den som utför rollen?

I rollen som kårordförande är det viktigt att vara organiserad och kunna förmedla Teknologkårens åsikter mot universitet. Då arbetet är strategiskt och övergripande är det viktigt att kunna “lite om mycket” och kunna ta fram detaljkunskaper på kort tid för en specifik fråga. Det är viktigt att ha god samarbetsförmåga då man jobbar nära personer i ledningsgruppen och kårstyrelsen. Eftersom du ska leda Teknologkåren är det meriterande att ha erfarenhet av Teknologkårens organisation och ledarskap. Stresstålig, flexibel och förtroendegivande är egenskaper som en kårordförande bör besitta.

Vice Kårordförande (VO) – Arvoderad

Vad innebär rollen?

Vice Kårordförande tillsammans med kårordförande ansvarar för den dagliga arbetsledningen av ledningsgruppen för Teknologkåren. I rollen som Vice Kårordförande är du även ansvarig för de avtal som tecknas av Teknologkåren och tillsammans med Teknologkårens kanslichef förvaltar du organisationens kapital. Du är även en del av Kårstyrelsen som ansvarar för de strategiska besluten och förankra de övergripande frågeställningarna och verksamhetsområden som Kårfullmäktige beslutar. Utöver detta så leder du kassörsgruppen som utgörs av sektionernas kassörer och stötta dem i deras arbete. I dina arbetsuppgifter ingår även ansvaret som ägarrepresentant för Kårhusrestaurangen i Luleå AB, ledamot i stiftelsen Seth M Kempe Stipendiefond samt Stiftelsen Luleå Studentlokaler. Du är huvudkontaktperson mot sektionerna och har möten med LTU.

Vad krävs av den som utför rollen?

Då rollen innebär ekonomiskt ansvar för Teknologkåren är det meriterande att ha erfarenhet inom budgetering men även tidigare haft ekonomiskt ansvar. Eftersom du tillsammans med kårordförande ska leda teknologkåren är erfarenhet av ledarskap mycket meriterande. Att vara strukturerad och noggrann samt ha en god analytisk förmåga är viktiga egenskaper för en vice kårordförande.

  Informationsenheten

  Informationsenhetens ordförande(IO) – Arvoderad

  Vad innebär rollen?

  Informationsenhetens ordförande (IO) ansvarar för att kommunicera Teknologkårens verksamhet och varumärke till alla teknologer på LTU. För att lyckas med detta ansvarar man för all informationsspridning och marknadsföring som Teknologkåren utför centralt. Genom att nå ut till så många studenter som möjligt ska Informationsenhetens ordförandes arbete ge en ökad medvetenhet om Teknologkårens syfte. Utöver den externa marknadsföringen arbetar man även internt med att förbättra kommunikationsrutiner och system i syfte att minimera dubbelarbete inom organisationen.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  I rollen är det viktigt att ha en förståelse för hur folk tar till sig information från sin omgivning – sociala medier, anslag, webb, PR-event, etc. Det är även viktigt att ha god samarbetsförmåga, då rollen innebär nära samarbete med alla i ledningsgruppen för att förmedla den dagliga verksamheten utåt. Rollen har stora möjligheter att genomföra projekt inom kommunikation och marknadsföring. Eget driv, många idéer och visioner samt en kreativ förmåga är egenskaper som Informationsenhetens ordförande bör besitta. Meriterande att ha öga för form och färg samt kunskap inom enklare webbdesign.

  Arbetsmarknadsenheten

  Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) – Arvoderad

  Vad innebär rollen?

  Som Arbetsmarknadsenhetens ordförande ansvarar du för att skapa och upprätthålla kontakten med näringslivet. Genom att arbeta med evenemang, sponsringsmöjligheter samt samarbetsavtal så bygger du inte bara kårens kontaktnät, utan även ditt eget. Posten innebär ett tätt samarbete med sektionernas arbetsmarknadsansvariga för att stärka organisationens relation med näringslivet. Ett nära samarbete med motsvarigheter hos kårer runt om i Sverige är en förutsättning för att stärka kårens näringslivsarbete. Som Arbetsmarknadsenhetens ordförande sitter du även med i Career Centers styrelse.

  Till din hjälp har du två utskott att arbeta med, Arbetsmarknadsrådet samt PREvent. Arbetsmarknadsrådet består av sektionernas arbetsmarknadsansvariga och PREvent består av 6 personer som utöver att hjälpa dig med event under året, även planerar och genomför en temavecka varje vår.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  I rollen som arbetsmarknadsenhetens ordförande är det viktigt med en hög social kompetens då du kommer att representera Teknologkåren gentemot näringslivet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av försäljning samt att du är en skicklig förhandlare som strävar efter att skapa och upprätthålla goda relationer med företagen. Som person är du nyfiken, inte rädd för att testa nya saker och du är även säker på din sak. Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete i näringslivet för att du ska förstå hur företag fungerar.

  Projektledare LARV (PL) – Arvoderad

  Vad innebär rollen?

  Som projektledare för LARV (Luleå ARbetsmarknadsVecka) ansvarar du för ett av de största projekten inom Teknologkåren. Rollen innebär att utveckla en av landets största teknologmässor, leda en grupp engagerade människor samt skapa och upprätthålla kontakter med näringslivet och studenter.

  Du kommer under ditt år ansvara för cirka 100 företag, 200 engagerade studenter, LARVs budget och alla aktiviteter inför, under och efter LARV. Du arbetar tätt tillsammans med Arbetsmarknadsenheten ordförande för att tillsammans stärka Teknologkårens varumärke gentemot företagen. Under året får du även chansen att besöka andra arbetsmarknadsdagar i landet och träffa mäss- och näringslivsansvariga från andra teknologkårer för att samarbeta och utbyta erfarenheter. Förutom ditt uppdrag kommer du vara en del av Teknologkårens ledningsgrupp och således ta del och stötta de andra aktiviteter som händer inom Teknologkåren.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  I rollen som projektledare för LARV bör du ha tidigare erfarenhet av ledarskap, dvs du har en förmåga att skapa delaktighet och engagemang i din projektgrupp. Som person bör du vara stresstålig, lyhörd och ha en känsla för problemlösning, allt för att kunna hantera de utmaningar som uppstår under projektets gång. Tidigare erfarenhet av projektledning samt arbete med ekonomiska frågor är mycket meriterande. Tidigare engagemang inom LARV samt arbete inom service är även ett stort plus.

  Utbildningsenheten

  Utbildningsenhetens ordförande (UO) – Arvoderad  

  Vad innebär rollen?

  Utbildningsenheten jobbar mot universitetet i frågor rörande utbildningen på en mer central nivå. Strategiska frågor som inrättande av nya utbildningar och kvalitetsäkring av de nuvarande står ofta högst på agendan. Arbetet mot specifika utbildningar och institutioner bedrivs istället via sektionernas utbildningsbevakningssamordnare, där du har en mer stödjande roll. Utöver detta inkluderar rollen även övergripande ansvar kring projektet Kunskapsmentorerna där du har budgetansvar och är ett stöd under hela projektet. Som UO arbetar du även med internationalisering och har högst ansvar för det arbete teknologkåren gör gentemot internationella studenter, både de som kommer hit och de som åker ut till andra universitet. Du är även ledamot i tekniska fakultetsnämnden.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  I rollen som utbildningsenhetens ordförande ser vi det som en självklarhet att du har ett brinnande intresse för att förbättra utbildningen för teknologerna på LTU. Du bör även ha tidigare erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor. Som person är det viktigt att du är stresstålig och effektiv, detta eftersom du ofta har många bollar i luften. Då rollen innebär påverkansarbete gentemot universitetet bör du även vara envis, inte rädd för att ta för dig samt ha lätt för att framföra dina åsikter. Kunskap om TKLs organisation är meriterande.

  Sociala enheten

  Sociala enhetens ordförande (SO) – Arvoderad

  Vad innebär rollen?

  Sociala enheten har ett brett arbetsområde. Förutom att se till att studenterna har det bra utanför studierna, jobbar sociala enheten även med att se till att den psykosociala och fysiska studiemiljön är tillfredsställande för studenterna. Det är sociala enheten som ansvarar för ex. Nolleperioden och Av4ningen, och inom enheten finns även kontakten med föreningar, sexmästerier och sektionslokaler. Som Sociala enhetens ordförande handlar ditt jobb om att leda sociala enheten, och arbeta strategiskt i alla frågor som rör studentlivet. Du arbetar mycket genom möten med alla arbetsgrupper och projekt som är igång, och till din hjälp har du en Phaestmästare, som ansvarar för sexmästerierna, och ett Huvudstuderandeskyddsombud, som ansvarar för studiemiljön.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  Förutom ett brinnande intresse för studenters sociala umgänge och välmående bör du ha erfarenhet att arrangera större evenemang och varit engagerad inom TKLs sociala verksamhet tidigare. Erfarenhet inom ledarskap och projektledning är viktigt då du ska leda bland annat Nolleperiodsgruppen. Att vara organiserad, stresstålig och påhittig är viktigt för sociala enhetens ordförande. Eftersom du har många olika arbetsområden är det viktigt att kunna prioritera och vara strukturerad.

  Phaestmästare (Ph) – Ideell post 

  Vad innebär rollen?

  Som Phaestmästare är ditt uppdrag bl.a. att samordna och stötta upp sexmästerierna på LTU, samt att leda Phaestmästeriet. Phaestmästeriet jobbar mer aktivt med större evenemang och projekt, så som TKL-kampen. Posten som Phaestmästare ger en bra insikt i kårens studetikosa arbete då man jobbar väldigt operativt inom sociala enheten.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  Förutom ett brinnande intresse för studenters sociala umgänge bör du ha erfarenhet att arrangera evenemang och varit engagerad inom TKLs sociala verksamhet tidigare. Som person är du bekväm att leda och samordna grupper samt är organiserad. Du är kreativ och nytänkande med en vilja att förbättra och utveckla arrangemangen på skolan.

  Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO) – Arvoderad

  Vad innebär rollen?

  Huvudstuderandeskyddsombudet (HSSO) har det övergripande ansvaret för att driva studiemiljöfrågor. De främsta arbetsuppgifter är att leda Studiemiljökommittén samt att delta i möten med arbetsmiljögruppen och arbetsmiljökommittén. Rollen innebär även att du deltar i institutitionernas skyddsronder och i mån av tid i möten om kommande och pågående ombyggnationer på universitetet. Du har även i uppgift att rapportera om studiemiljökommitténs arbete till KF. Posten tillhör den sociala enheten och är arvoderad.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  Som Huvudstuderandeskyddsombud har du ett stort intresse för att förbättra studiemiljön för studenter på LTU. Som person är du bekväm att leda möten samt har lätt för att framföra dina och andras åsikter, du ser det som en självklarhet att ta allas frågor på allvar. Du är även nyfiken samt har en vilja att utveckla och förbättra, allt för att skapa en så bra studiemiljö som möjligt.

  Kårstyrelseposter – Ej arvoderade

  Vad innebär rollen?

  Kårstyrelsen består av 6 ledamöter invalda av KF som äger rätt att representera KF, och i förlängningen hela kåren, mellan sammanträden av fullmäktige. 2 av 6 ledamöter, Kårordförande och Vicekårordförande, är även medlemmar i ledningsgruppen.

  Styrelsen ansvarar över den dagliga verksamheten och beslutar över verksamhetsplanen, TKL’s policy, detaljbudget, personval till vissa projektgrupper, utdelning ur vissa fonder under vissa summor. Kårstyrelsen ska följa upp och granska den dagliga verksamheten och äger rätten att besluta om vilka befogenheter ledningsgruppen och olika projektgrupper har.

  Styrelsen sammanträder varannan vecka. Posten är inte arvoderad.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  Rollen som styrelseledamot kräver en person med långsiktigt, strategiskt och konsekvent tänkande. Man ska kunna ifrågasätta och bli ifrågasatt i alla möjliga frågor som berör Teknologkåren utan att det bli personligt. Man bör även ha förståelse för hur Teknologkåren arbetar och fungerar.

  Revisorer

  Internrevisorp

  Vad innebär rollen?

  Internrevisor har som uppdrag att sköta granskningen av verksamheten, vilket innebär att löpande följa upp de beslut som tas av styrelse och kårfullmäktige gentemot stadgar och styrdokument. Det innebär också att stötta externrevisorn i samband med revisionen.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  Som internrevisor behöver man framförallt ha ett intresse för att sätta sig in i organisationens alla delar, och det skadar därför inte att ha tidigare engagemang även om det inte är ett krav. Det är också fördelaktigt att vara noggrann och ha ett öga för detaljer.

  Valberedning

  Valberedningen – Ideell post

  Vad innebär rollen?

  Valberedningen består av fem personer varav en skall vara förstaårsstudent.  Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge kårfullmäktige förslag till nya förtroendevalda. Förslagen grundas framförallt på intervjuer som görs på de nominerade. Mandatperioden sträcker sig över hela läsåret, men merparten av arbetet ligger koncentrerat innan Teknologkårens val i mitten på vårterminen. Rollen ger även stor möjlighet att öva på att intervjua vilket kan gynna dig inför arbetslivet.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  Som ledamot i valberedningen är det viktigt att kunna känna av och läsa personer, och att kunna förmedla och stå för sina åsikter. Tidigare erfarenheter inom valberedning och kunskap om Teknologkårens organisation är meriterande men inte något krav. Som person bör du vara bra på att lyssna, organiserad och social.

  Talmanspresidiet

  Talman – Ideell post

  Vad innebär rollen?

  Som Talman leder du kårfullmäktigemöten (KF). Du är ansvarig för det administrativa arbetet kring varje möte, där det bland annat ingår att skicka ut kallelse, föredragningslista och bilagor till samtliga som ska närvara på mötet. Din uppgift är att få KF att arbeta så effektivt och smidigt som möjligt. Du kommer även vara ansvarig för att utbilda sektionsordföranden i mötesformalia.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  Som Talman har du god insikt i Teknologkårens verksamhet, inklusive organisationens stadgar och reglementen. Mycket meriterande är om du tidigare suttit med som ledamot i Kårfullmäktige (KF). Som person är du strukturerad, noggrann och effektiv och har lätt att hålla koll på en stor mängd information samtidigt.

  Vice talman – Ideell post

  Vad innebär rollen?

  Som vice talman delar du talmannens uppgifter samt assisterar i talmans arbete. Du är även ersättare för talman då talman inte kan närvara på kårfullmäktige.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  Som vice talman har du god insikt i Teknologkårens verksamhet, inklusive organisationens stadgar och reglementen. Mycket meriterande är om du tidigare suttit med som ledamot i Kårfullmäktige (KF). Som person är du strukturerad, noggrann och effektiv och har lätt att hålla koll på en stor mängd information samtidigt.

  Sekreterare – Ideell post

  Vad innebär rollen?

  Som sekreterare arbetar du tillsammans med talman och vice talman i talmanspresidiet. Din huvudsakliga uppgift är att föra protokoll under kårfullmäktige, men i och med att du sitter i talmanspresidiet bistår du även talman och vice talman i deras arbete.

  Vad krävs av den som utför rollen?

  Som sekreterare är det viktigt att vara strukturerad och erfarenhet som sekreterare är meriterande. Insyn i teknologkåren organisation och tidigare erfarenheter som ledamot i Kårfullmäktige (KF) är även meriterande men inget krav. Du är noggrann, effektiv och organiserad.

  Mot universitetet

  Student representant i universitetets organ

  Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (en ordinarie, en suppleant)

  Vad innebär rollen?

  Som ledamot i TFN (Tekniska fakultetsnämnden) erhålls ett hedersuppdrag gentemot universitetet. Nämnden består av ett antal lärare, professorer, dekaner, företagsrepresentanter och studenter. I denna nämnd förs diskussioner kring utbildning och forskning i ett stort perspektiv och grundtanken är att med olika medel bestämma vart universitetet ska gå. Ditt uppdrag är att aktivt ge insikt och feedback om hur en student ser på dessa förslagen. Bland annat diskuterar TFN att LTU ska ha de bästa ingenjörsutbildningarna i Sverige. TFN är även grundare och kravställare till LTUs stora forsknings- och innovationsområden. Meningen med dessa är att LTU ska stärka sin konkurrens inom forskning genom att sätta en vision som avdelningar ska sträva efter. Som ledamot ska du vara förberedd och delta i de möten som kallas till ungefär varannan månad. Möten hålls ofta heldagar (ibland en hel helg). Du bör ha ett intresse för utbildningsfrågor och strategiska frågor samt att du vågar framföra dina åsikter.

  Ledamot i anställningsnämnden (en ordinarie, en suppleant)

  Vad innebär rollen?

  Som ledamot i anställningsnämnden är du, tillsammans med 5 andra representanter från skolan, med och intervjuar lektorer, professorer och liknande som ansöker till en tjänst på skolan. Du kommer med frågor och synpunkter från ett studentperspektiv för att se till att de som blir anställda på LTU också är bra lärare.  Som ledamot blir du kallad till sammanträde cirka en förmiddag varannan vecka. Du bör våga stå för din sak och vara principfast.

  Ledamot i disciplinnämnden (en ordinarie, en suppleant)

  Vad innebär rollen?

  Som ledamot i disciplinnämnden för du studenternas talan och beslutar tillsammans med rektor, domare och tillvalda från institutionerna i olika fall gällande missledande examination. Du bör våga stå för din sak och vara principfast.