Läs mer nedan om varför du ska bli medlem.

Teknologkåren jobbar för dig som är teknologstudent

Utbildning1

Utbildning

Din röst i universitetet

Studenter investerar mycket i sina studier och därför är det viktigt att någon kvalitetssäkrar och utvecklar utbildningarna på det sätt studenterna vill. Dessutom hjälper vi studenter som har problem med lärare eller kurser.

Socialt

Studentliv

Mår man bra så går det bra

Livet som student är så mycket mer än bara studier. Inom området studentliv arbetar Teknologkåren med allt från bostäder för studenter, god hälsa och friskvård till roliga fester. Nolleperioden, som vi är med och arrangerar, är bara ett av alla evenemang kopplade till Teknologkåren.

Arbetsmarknad

Näringsliv

Länken mellan näringsliv och student

Efter studietiden väntar arbetsmarknaden. För att denna övergång ska underlättas så mycket som möjligt finns Teknologkåren för att hjälpa studenter att skaffa sig ett brett kontaktnät och därmed en stabil grund inför framtiden.

Medlemskap i Teknologkåren

Teknologkåren jobbar för att studenterna ska få det bättre på LTU. Förutom att stödja vårt dagliga arbete, att förbättra livet för dig som student, så får du som medlem även andra förmåner som exempelvis billigare inträde på STUK och reducerad kostnad på MittLivsStiL. Dessutom är det bara kårmedlemmar som får Mecenatrabatt. Du kan läsa mer om vilka rabatter du kan få och vad de innebär på teknologkaren.se/rabatter

Medlem i Teknologkåren är ett fritt val sedan 1 juli 2010 då regeringen valde att avskaffa kårobligatoriet. Som kår får vi idag ett stöd dels från regeringen och dels från LTU. Detta stöd räcker inte hela vägen för att vi ska kunna bedriva den verksamhet vi gör. Därför behöver vi ditt stöd i form av medlemskap i Teknologkåren. Ditt medlemskap bidrar både med pengar till organisationen, och även en röst i form av att vi blir fler som står bakom den studentorganisation som har störst inflytande på den tekniska fakulteten på LTU.

Medlemsavgift för studenter i Luleå

6-årsmedlemskap  1100 kr
4-årsmedlemskap  700 kr
1-årsmedlemskap  300 kr
1-årsmedlemskap
för doktorander
 150 kr

Det finns många fördelar med att köpa 6-årsmedlemskap som ny student. Som kårmedlem får man rabatter i olika former under hela sin studietid. De studenter som stödjer Teknologkåren under hela sin studietid kommer alltid vara dem som premieras mest.

Medlemsavgift för studenter i Skellefteå, Kiruna, Filipstad eller som distansstudent

6-årsmedlemskap  500 kr
4-årsmedlemskap  350 kr
1-årsmedlemskap  180 kr