Seth-M-Kempe-webb

Seth-M-Kempe-webb

Stiftelsen Seth M Kempe Stipendiefond vid Luleå tekniska universitet.

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning i form av resestipendier till medlemmar i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet med hemort i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Det gäller även för medlemmar i Ekonomsektionen, Juridiska föreningen, Systemvetarsektionen, Stadsvetar- och nationalekonomsektionen, Psykologi- och Sociologisektionen eller Piteå Studentsektion vid Luleå Studentkår.

Du kan även söka resor retroaktivt. Det innebär att du kan söka resor som är utförda under HT14-VT15 samt resor som kommer att utfärdas under verksamhetsåret HT15-VT16. Det är dock enbart tillåtet att skicka in en ansökan per resa.

Sista ansökningsdag för Kempe är 2017-04-20, ansökningarna skall lämnas in personligen eller per post till:
Seth M Kempes Resestipendiefond
Att: Therese Östling
971 87 LULEÅ
Frågor gällande stipendiet hänvisas till handläggare tel 0920-49 21 52, mail: set.kempe@ltu.se

LTUs stipendier och priser

Till LTUs stipendier och priser

Specifika stipendier för utlandsstudier får du information om hos:
LTU International Office

[/vc_column_text]

[/vc_column]

LTUs stipendier och priser

Till LTUs stipendier och priser

Specifika stipendier för utlandsstudier får du information om hos:
LTU International Office

[/vc_row]