För företag

Eventportfölj

Här kan du som företag läsa om hur ni tillsammans med oss på Teknologkåren når ut till teknologstudenter i Luleå. Vi jobbar ständigt med att våra medlemmar, och andra studenter här vid Luleå tekniska universitet, ska få möjlighet att möta företag och få upp ögonen för de möjligheter som arbetsmarknaden erbjuder.

 

Evenemang

För att studenter ska få möjlighet att inspireras av företag och för att företag ska få möjlighet att hitta duktiga studenter. Det är syftet med att vi på Teknologkåren vill arrangera företagsnära evenemang för teknologer på Luleå tekniska universitet. Det finns oändliga möjligheter för mötesformer mellan studenter och företag. I vår eventportfölj hittar ni förslag på mötesformer som vi vet är uppskattade av studenterna.

Marknadsföring

Som företag kan det vara svårt att alltid befinna sig på plats för att rekrytera studenter. Kanske finns det inte tillräckligt med resurser räcker för att skicka företagsrepresentanter kors och tvärs över hela Sverige. Därför erbjuder vi på Teknologkåren er att synas på andra sätt tillsammans med oss. Att placera ut ert varumärke varstans gör studenterna medvetna om er och får dem att öppna upp ögonen för ert företag. 

Kontakt för marknadsföring

Vill du marknadsföra ditt företag eller har du frågor om våra marknadsföringsalternativ? Då kan du kontakta Informationsenhetens ordförande så får du hjälp.

Elliot Huber
Informationsenhetens ordförande (IO)
072-232 70 09
Kontakt för event

Vill du hålla i ett event med ditt företag eller har du frågor om våra eventalternativ? Kontakta vår Projektledare för LARV så får du hjälp.

Viktor Centing
Projektledare LARV (PL)
070-686 25 84