Ledningsgruppen

 Det är vi som är ledningsgruppen 2022/2023!

Vi jobbar för att hjälpa dig under din studietid. Genom att påverka inom områdena utbildning, studiesocialt och arbetsmarknad, så skapar vi möjligheter och gör din vardag mycket roligare!

Några av oss sitter i Studenternas hus, mittemot Teknikens hus (campus Luleå). Där kan du komma förbi måndag-fredag mellan 9:00 och 16:00 om du undrar över något. Du kan även nå oss på telefon och mail, som du hittar nedan.

Presidieenheten

I Teknologkåren har presidieenheten övergripande ansvar för organisationen och kommunikationen.

Kårordförande (KO) är högst ansvarig för Teknologkårens dagliga verksamhet. Mycket av det arbete som KO gör är långsiktigt, med förändringar som ofta ligger några år fram i tiden. Arbetet är väldigt brett och man har övergripande koll på det mesta. 

Vice Kårordförande (VO) leder, tillsammans med KO, organisationen centralt. VO ansvarar för förvaltningen av Teknologkårens kapital och har koll på alla avtal som tecknas av Teknologkåren. Dessutom ansvarar VO för att hantera alla frågor kring Teknologkårens budget.

Kyle
Kyle Drysdale
Kårordförande (KO)
070-686 25 88
Default logo
VAKANT
Vice kårordförande (VAKANT)
---
Utbildningsenheten

Utbildningsenheten har huvudansvar för utbildningsbevakning och utbildningsutveckling, vilket betyder att det är den som ser till att din utbildning är rättvis och högkvalitativ. 

Utbildningsenhetens ordförande (UO) är ansvarig för utbildningsenheten, som innefattar cirka 300 engagerade studenter. Sektionernas respektive utbildningsbevakningssamordnare (UBS) bistår UO i utbildningsbevakningsarbetet och programrådsrepresentanterna hjälper till att utveckla sina respektive utbildningar.

UO sitter även med i flera utav Luleå tekniska universitets organ, såsom Tekniska Fakultetsnämnden, och för studenternas talan för att förbättra våra utbildningar.

Hanna
Hanna Trennsby
Utbildningsenhetens ordförande (UO)
070-686 25 83
Sociala enheten

Den Sociala enheten ser till att du har en rolig och hälsosam studietid. De är ansvariga för allt från event till studiemiljö.

Sociala enhetens ordförande (SO) är huvudansvarig för Teknologkårens studiesociala event, sektionslokaler, samt är med och driver den strategiska utvecklingen av studentlivet vid Luleå tekniska universitet. SO projektleder även Nolleperioden tillsammans med Luleå Studentkårs projektledare.

Det Huvudstuderandeskyddsombudet (HSSO) ser till att studiemiljön på campus följer standard. Detta innefattar både fysisk och psykisk miljö. HSSO är studentrepresentant mot universitetet i flera större studiemiljöfrågor och är därav medlem i bland annat Luleå tekniska universitets arbetsmiljökommitté och arbetsmiljögrupp.

Oscar
Oscar Söderbergh
Sociala enhetens ordförande (SO)
070-686 25 87
Sigrid
Sigrid Holgersson
Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO)
073-153 35 57
Arbetsmarknadsenheten
I Teknologkåren har arbetsmarknadsenheten hand om arbetsmarknadsfrågor.

Som studenter på universitet har vi alla några saker gemensamt, däribland att alla har målet att snabbt komma ut i arbetslivet. Teknologkåren jobbar för att ge dig möjligheter att utveckla ditt kontaktnät: Alla ska få möjlighet att knyta kontakter med näringslivet. Detta kan man göra via Luleå ArbetsmarknadsVecka, LARV, som arrangeras i januari varje år eller via andra företagsevenemang som Teknologkåren anordnar. Studenter som deltar på Teknologkårens arrangerade näringslivsaktiviteter kommer ha en bra överblick för de företag som är intressanta arbetsgivare. Studenter vid Luleå tekniska universitet är uppskattade ute i arbetslivet och så skall förbli.

Arbetsmarknadsenhetens ordförande (AO) samordnar arbetet inom arbetsmarknadsenheten genom att driva den strategiska utvecklingen av näringslivskontakter och företagsevent vid Luleå tekniska universitet. AO är ute i näringslivet för att marknadsföra universitet och dess teknologer för att öka studenternas kontakt med företag. AO anordnar bland annat branschkvällar, inspirationskvällar, föreläsningar och exjobbsarrangemang.

Projektledaren för LARV (PL) ansvarar i första hand för samordningen av arbetsmarknadsmässan LARV. Projektledaren för LARV arrangerar en veckas aktiviteter och en stor näringslivsmässa tillsammans med en ideell projektgrupp.

Viktor
Viktor Centing
Arbetsmarknadsenhetens ordförande
070-686 25 85
Hanna
Hanna Westerberg
Projektledare LARV (PL)
070-686 25 84
Informationsenheten

Informationsenheten står för Teknologkårens externa och interna kommunikation. Den är huvudansvarig för alla Teknologkårens informationsmedier, såsom våra skärmar, hemsidor, sociala medier samt administrerar maillistor och domäner.

Informationsenhetens ordförande (IO) ansvarar för att kommunicera Teknologkårens verksamhet och varumärke till alla teknologer vid Luleå tekniska universitet. För att lyckas med detta ansvarar man för all informationsspridning och marknadsföring som Teknologkåren utför centralt. Genom att nå ut till så många studenter som möjligt ska Informationsenhetens ordförandes arbete ge en ökad medvetenhet om Teknologkårens syfte. Utöver den externa marknadsföringen arbetar man även internt med att förbättra kommunikationsrutiner och system i syfte att minimera dubbelarbete inom organisationen.

Tom
Tom Hoving Eklund
Informationsenhetens ordförande (IO)
072-232 70 09