Ledningsgruppen

 Det är vi som är ledningsgruppen 2023/2024!

Vi jobbar för att hjälpa dig under din studietid. Genom att påverka inom områdena utbildning, studiesocialt och arbetsmarknad, så skapar vi möjligheter och gör din vardag mycket roligare!

Några av oss sitter i Studenternas hus, mittemot Teknikens hus (campus Luleå). Där kan du komma förbi måndag-fredag mellan 9:00 och 16:00 om du undrar över något. Du kan även nå oss på telefon och mail, som du hittar nedan.

Presidieenheten

I Teknologkåren har presidieenheten övergripande ansvar för organisationen och kommunikationen.

Kårordförande (KO) är högst ansvarig för Teknologkårens dagliga verksamhet. Mycket av det arbete som KO gör är långsiktigt, med förändringar som ofta ligger några år fram i tiden. Arbetet är väldigt brett och man har övergripande koll på det mesta. 

Vice Kårordförande (VO) leder, tillsammans med KO, organisationen centralt. VO ansvarar och har koll på alla avtal som tecknas av Teknologkåren. 

Erik
Erik Welltén
Kårordförande (KO)
070-686 25 88
Hampus
Hampus Gustavsson
Vice kårordförande (VO)
070-686 25 89
Utbildningsenheten

Utbildningsenheten har huvudansvar för utbildningsbevakning och utbildningsutveckling, vilket betyder att det är den som ser till att din utbildning är rättvis och högkvalitativ. 

Utbildningsenhetens ordförande (UO) är ansvarig för utbildningsenheten, som innefattar cirka 300 engagerade studenter. Sektionernas respektive utbildningsbevakningssamordnare (UBS) bistår UO i utbildningsbevakningsarbetet och programrådsrepresentanterna hjälper till att utveckla sina respektive utbildningar.

UO sitter även med i flera utav Luleå tekniska universitets organ, såsom Tekniska Fakultetsnämnden, och för studenternas talan för att förbättra våra utbildningar.

Erik
Erik Lindström
Utbildningsenhetens ordförande (UO)
070-686 25 83
Sociala enheten

Den Sociala enheten ser till att du har en rolig och hälsosam studietid. De är ansvariga för allt från event till studiemiljö.

Sociala enhetens ordförande (SO) är huvudansvarig för Teknologkårens studiesociala event, sektionslokaler, samt är med och driver den strategiska utvecklingen av studentlivet vid Luleå tekniska universitet. SO projektleder även Nolleperioden tillsammans med Luleå Studentkårs projektledare.

Det Huvudstuderandeskyddsombudet (HSSO) ser till att studiemiljön på campus följer standard. Detta innefattar både fysisk och psykisk miljö. HSSO är studentrepresentant mot universitetet i flera större studiemiljöfrågor och är därav medlem i bland annat Luleå tekniska universitets arbetsmiljökommitté och arbetsmiljögrupp.

Tobias
Tobias Enquist
Sociala enhetens ordförande (SO)
070-686 25 87
Joel
Joel Wigroth
Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO)
073-153 35 57
Emma
Emma Sally Nilsson
Phaestmästare (Ph)
070-686 25 89
Arbetsmarknadsenheten
I Teknologkåren har arbetsmarknadsenheten hand om arbetsmarknadsfrågor.

Som studenter på universitet har vi alla några saker gemensamt, däribland att alla har målet att snabbt komma ut i arbetslivet. Teknologkåren jobbar för att ge dig möjligheter att utveckla ditt kontaktnät: Alla ska få möjlighet att knyta kontakter med näringslivet. Detta kan man göra via Luleå ArbetsmarknadsVecka, LARV, som arrangeras i januari varje år eller via andra företagsevenemang som Teknologkåren anordnar. Studenter som deltar på Teknologkårens arrangerade näringslivsaktiviteter kommer ha en bra överblick för de företag som är intressanta arbetsgivare. Studenter vid Luleå tekniska universitet är uppskattade ute i arbetslivet och så skall förbli.

Arbetsmarknadsenheten samordnar arbetet inom arbetsmarknadsenheten genom att driva den strategiska utvecklingen av näringslivskontakter och företagsevent vid Luleå tekniska universitet. Arbetsmarknadsenheten är ute i näringslivet för att marknadsföra universitet och dess teknologer för att öka studenternas kontakt med företag. Arbetsmarknadsenheten anordnar bland annat branschkvällar, inspirationskvällar, föreläsningar och exjobbsarrangemang.

 

Informationsenhetens ordförande (IO) tar hand om marknadsföring och synlighet för företag mot studenter. IO hanterar dessutom strategiska samarbeten med utomstående parter.

Projektledaren för LARV (PL) ansvarar i första hand för samordningen av arbetsmarknadsmässan LARV. Projektledaren för LARV arrangerar en veckas aktiviteter och en stor näringslivsmässa tillsammans med en ideell projektgrupp. Dessutom sköts operativa samarbeten och företagsevent genom projektledaren. 

Gustav
Gustav Jakula
Informationsenhetens ordförande (IO)
072-232 70 09
Beck
Beck Östlin
Projektledare LARV (PL)
070-686 25 84
Informationsenheten

Informationsenheten står för Teknologkårens externa och interna kommunikation. Den är huvudansvarig för alla Teknologkårens informationsmedier, såsom våra skärmar, hemsidor, sociala medier samt administrerar maillistor och domäner.

Informationsenhetens ordförande (IO) ansvarar för att kommunicera Teknologkårens verksamhet och varumärke till alla teknologer vid Luleå tekniska universitet. För att lyckas med detta ansvarar man för all informationsspridning och marknadsföring som Teknologkåren utför centralt. Genom att nå ut till så många studenter som möjligt ska Informationsenhetens ordförandes arbete ge en ökad medvetenhet om Teknologkårens syfte. Utöver den externa marknadsföringen arbetar man även internt med att förbättra kommunikationsrutiner och system i syfte att minimera dubbelarbete inom organisationen.

Gustav
Gustav Jakula
Informationsenhetens ordförande (IO)
072-232 70 09