Studenträtt

Studenters rättigheter och skyldigheter

Den information som finns nedan är en bråkdel av de regler som Luleå tekniska universitet inrättat för att studenterna ska få det bättre. Tyvärr efterföljs inte alla regler. Varje student ska kunna prata med sin lärare eller examinator och kräva det som står punktat.

Studenten förväntas

 • ta ansvar för sina studier och kunskapsutveckling.
 • regelbundet kolla sin student e-post, ”Mina sidor” på LTU:s hemsida samt Canvas
 • kontakta universitetet för hjälp med funktionsnedsättning. Luleå tekniska universitet erbjuder hjälp för läs- och skrivsvårigheter och mycket mer.

Studenten ska få

 • en genomgång av kursutvärderingen och förbättringsåtgärder vid kursstart.
 • rimlig tid på sig att göra klart uppgifter och få respons på dessa innan examinationstillfället.
 • schema fastställt senast 10 dagar innan kursstart. Schemaändringar efter detta ska ske i samråd med studenterna. 
 • hjälp av studievägledare vid behov. Besökstiderna ska vara regelbundna.
 • obegränsat antal försök på prov eller praktikperioder om det inte står annat specificerat i kursplanen.
 • kurslitteraturen fastställd senast 10 veckor före kursstart. Om mindre än halva boken används ska detta stå i kursplanen. All kurslitteratur ska finnas tillgänglig på biblioteket.
 • få examinationsresultatb senast 3 veckor efter examinationstillfället och senast 2 veckor före nästa omexaminationstillfälle. I examinationsuppgiften ska det framgå när resultatet meddelas.
 • personskadeförsäkring.
 • bli likabehandlad oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder

Kurser

 • Poängomfattningen på en uppgift ska motsvara tiden i högskolepoäng.
 • Modulschema ska vara färdigställt senast 10 dagar innan sista ansökningsdag.

Kontakta oss

Har du frågor som rör ovanstående kan du kontakta Teknologkårens förtroendevalda inom områdena utbildning och studiemiljö.

Frågor kring utbildning

Har du frågor gällande utbildning eller studenträtt kan du vända dig till Utbildningsenhetens ordförande, eller utbildningsbevakning.se.

Erik Lindström
Utbildningsenhetens ordförande (UO)
070-686 25 83
Frågor kring arbetsmiljö och likabehandling

Har du frågor om arbetsmiljön på campus kan du vända dig till vårt Huvudstuderandeskyddsombud. Det kan gälla både fysiska och psykiska ärenden. Du kan även göra ett ärende på utbildningsbevakning.se.

Känner du att du anonymt behöver prata med någon kan du även höra av dig till StudentKompis.

Joel Wigroth
Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO)
073-153 35 57