Handledarpriset

Handledarpriset

I syfte att uppmärksamma goda handledarinsatser i forskarutbildningen instiftade Teknologkåren i samarbete med Doktorandsektionen i oktober 2008 ett pris för berömvärda handledarinsatser. Som doktorand vid Luleå tekniska universitet har man möjlighet att nominera handledare till detta pris. Priset delas ut vid den akademiska högtiden i november. Vinnaren utses av en jury bestående av Utbildningsenhetens ordförande, Doktorandsektionens ordförande samt två doktorander valda av Doktorandsektionens styrelse.