Mottagare av Handledarpriset 2021

Åsa Wikberg-Nilsson
Motiveringen lyder; ”2021 års handledare speglar många av de ideal vi vill se hos handledare på LTU. Hennes utbildning sätter individen i fokus och hon strävar alltid efter en hälsosam balans mellan arbete och privatliv för alla hennes doktorander. Hon ser alltid till att ta sig tid och är aldrig svår att nå.
Årets handledare arbetar stödjande för studenternas hälsa och välbefinnande; hon uppmuntra modiga framsteg utan att begära för mycket. Experimentation – och eventuella misslyckanden – är en naturlig del av hennes undervisningsupplägg och hon ser alltid till att studenten kommer igång igen.
Utöver sitt direkta ansvar som handledare är hon också aktivt engagerad i forskarskolor och kurser. Med stor entusiasm stödjer hon utvecklingen av handledarmiljöer och handledare på LTU. Den här typen av strategiskt tänkande och driv för att förbättra universitetets övergripande kvalitet på forskarutbildningen är något som Teknologkåren och Doktorandsektionen värdesätter högt. Det är med alla dessa egenskaper som juryn presenterar Åsa Wikberg-Nilsson med titeln Årets handledare 2021"
DSC

Bild: Elliot Huber