Kårföreningar

Under Teknologkåren finns några så kallade kårföreningar. Dessa har ingen sektionskoppling, utan riktar sig mot samtliga studenter under Teknologkåren.