Kårstyrelsen

Kårstyrelseposter – Ideella poster

Vad innebär rollen?

Kårstyrelsen består av 6 ledamöter invalda av Kårfullmäktige. Kårstyrelsen äger rätt att representera Kårfullmäktige, och i förlängningen hela Teknologkåren, mellan Kårfullmäktiges sammanträden. Två av Kårstyrelseledamöterna, Kårordförande och Vice Kårordförande, är även medlemmar i ledningsgruppen.

Styrelsen ansvarar över den dagliga verksamheten och beslutar bland annat över verksamhetsplanen, Teknologkårens policy, detaljbudget, personval till vissa projektgrupper, utdelning ur vissa fonder under vissa summor, med mera. Kårstyrelsen ska följa upp och granska den dagliga verksamheten och äger rätten att besluta om vilka befogenheter ledningsgruppen och olika projektgrupper har.

Styrelsen sammanträder ungefär varannan vecka. Posten är inte arvoderad.

Vad krävs av den som utför rollen?

Rollen som styrelseledamot kräver en person med långsiktigt, strategiskt och konsekvent tänkande. Man ska kunna ifrågasätta och bli ifrågasatt i alla möjliga frågor som berör Teknologkåren utan att det blir personligt. Man bör även ha förståelse för hur Teknologkåren arbetar och fungerar.

Kontakta oss
Default logo
Kårstyrelsen
Teknologkårens styrelse
Är du intresserad av att söka till en post inom kårstyrelsen?

Låter något av det här som att det vore för dig? Tveka inte att nominera dig själv genom att skicka ett mail till val@teknologkaren.se eller via anmälningsformuläret nedan. Du kan även kontakta nuvarande Kårstyrelse om du har några frågor angående posterna.

Nominera dig själv eller en vän