Val

Anta utmaningen, engagera dig i Teknologkåren!

Nomineringstiden för Teknologkårens styrelse, ledningsgrupp, talmanspresidie samt fakultetetsrepresentanter för verksamhetsåret 2022/2023 öppnar i början av 2022. Håll utkik på vår hemsida och i våra sociala medier för information om när det är dags att nominera dig själv eller någon du känner. 

Det finns dock fortfarande några vakanta poster för verksamhetsåret 2021/2022. Nedan finns en lista över de positioner som söks just nu samt en kort beskrivning över vad respektive post innebär här.

Öppet för ansökan

• Phaestmästare (PH) – Ideell post
• Webmästare (WM) – Ideell post
• Husmästare (HM) – Ideell post
• Teknologkårens valberedning – Ideell post
• Vice talman – Ideell post
• Sekreterare – Ideell post
• Internrevisor – Ideell post
• Ledamot i tekniska fakultetsnämnden (en suppleant)
• Ledamot i anställningsnämnden (en suppleant)
• Ledamot i disciplinnämnden (en suppleant)

Nominera dig själv eller någon annan