Varför kårmedlem?

Teknologkåren finns här för dig som student

 

BLI MEDLEM

Medlemskap i Teknologkåren

Teknologkåren jobbar för att studenterna ska få det bättre vid Luleå tekniska universitet. Förutom att stödja vårt dagliga arbete att förbättra livet för dig som student, så får du som medlem även andra förmåner som exempelvis billigare inträde på STUK och reducerad kostnad på Mitt Livs StiL. Dessutom får du Mecenat stämpel på ditt LTU-kort. Du kan läsa mer om vilka rabatter du kan få och vad de innebär här.

Att bli medlem i Teknologkåren är ett fritt val sedan 1 juli 2010 då regeringen valde att avskaffa kårobligatoriet. Som kår får vi idag ett stöd dels från regeringen och dels från Luleå tekniska universitet. Detta stöd räcker dock inte hela vägen för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Därför behöver vi ditt stöd i form av medlemskap i Teknologkåren. Ditt medlemskap bidrar både med pengar till organisationen, och även en röst i form av att vi blir fler som står bakom den studentorganisation som har störst inflytande gentemot den tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet.

Medlemsavgifter

Det finns många fördelar med att köpa 6-årsmedlemskap som ny student. Som kårmedlem får man rabatter i olika former under hela sin studietid. De studenter som stödjer Teknologkåren under hela sin studietid kommer alltid vara dem som premieras mest.

Student i Luleå

  • 6-årsmedlemskap: 1100 SEK
  • 4-årsmedlemskap: 700 SEK
  • 1-årsmedlemskap: 300 SEK
  • Helårsmedlemskap för doktorander: 150 SEK

Student i Skellefteå, Kiruna eller distans

  • 6-årsmedlemskap: 500 SEK
  • 4-årsmedlemskap: 350 SEK
  • 1-årsmedlemskap: 180 SEK