Teknologkårens pris till bästa lärare

Vi delar årligen ut Teknologkårens pris till bästa lärare. Priset delas ut för berömvärda lärarinsatser, engagemang för studenterna och pedagogisk skicklighet. Priset är inrättat för att motivera lärarna till att engagera sig i studenternas utbildning och i slutändan förbättra utbildningskvalitén på universitetet.

En jury beslutar om vem som ska tilldelas priset. Juryn består av sektionernas utbildningsbevakningssamordnare, utbildningsenhetens ordförande samt två personer utsedda av kårstyrelsen. Juryn får inte nominera lärare till priset.

Vill du nominera en lärare, labbhandledare eller annan LTU-anställd till priset gör du det genom att skicka in din nominering i formuläret nedan när nomineringsperioden startat.
OBS! Du behöver vara kårmedlem för att kunna genomföra en nominering.

Läs mer om hur processen går till i Teknologkårens reglemente under paragraf §3.6 "Reglemente för fond för pris till bästa lärare”