Utbildningsbevakning

Vi ser till att din utbildning bibehåller en hög kvalitet

Eftersom vi är en kår ansvarar vi för utbildningsbevakning gentemot universitetet. Detta betyder att vi håller ett öga på utbildningarna som tillhör oss och ser till att de bibehåller sin höga kvalitet. En del av detta arbete sker via rapportsystemet utbildningsbevakning.se, där du som student kan skapa ett ärende när du känner att något inte har gått rätt till inom din utbildning.

Du som student har en mängd rättigheter och skyldigheter - och vi ser till att Luleå tekniska universitet håller det de lovar så att du får en så bra studietid som möjligt.

Står något inte rätt till i din utbildning? Eller har du frågor gällande kursplanens betydelse?

Då kan du använda dig av Luleå tekniska universitets studentkårers rapportsystem utbildningsbevakning.se.

Vare sig det är att tentan inte är rättad i tid, att du har funderingar gällande dina rättigheter eller om det uppstått schemakrockar så försöker vi hitta en lösning. Du kan alltid vara anonym och det är ideellt engagerade studenter som hjälper dig.

Gör ett ärende

Kontakta oss

Har du frågor, åsikter eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss.

Frågor kring utbildning eller studenträtt

Har du utbildningsfrågor eller funderingar kring dina rättigheter kan du kontakta Utbildningsenhetens ordförande, eller vända dig till utbildningsbevakning.se.

Erik Lindström
Utbildningsenhetens ordförande (UO)
070-686 25 83
Frågor kring arbetsmiljö och likabehandling

Har du frågor om arbetsmiljön på campus kan du röra dig till vårat Huvudstuderande skyddsombud, det kan gälla både fysiska och psykiska ärenden.

Känner du att du anonymt behöver prata med någon kan du även vända dig till studentkompis.

Joel Wigroth
Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO)
073-153 35 57