Kårstyrelsen

Kårstyrelsen arbetar hierarkiskt under Kårfullmäktige. Kårstyrelsen består av 6 ledamöter: Kårordförande, Vice Kårordförande, Kårstyrelseordförande samt tre styrelseledamöter.

Kårstyrelsen sammanträder flertalet gånger per år på så kallade Kårstyrelsemöten. Dessa möten är beslutsmöten, där Kårstyrelsen bland annat tar ställning till olika ansökningar som kommer in.

Vill du hitta protokoll för de senaste Kårstyrelsemötena så finns de här.

Kontakta oss
Kyle
Kyle Drysdale
Kårordförande (KO)
070-686 25 88
Default logo
Simon Johnsson
Kårstyrelseordförande
---
Default logo
VAKANT
Vice kårordförande (VAKANT)
---
Default logo
Linnea Taipalensuu
Kårstyrelseledamot
---
Default logo
Arvid Skarin
Kårstyrelseledamot
---
Default logo
VAKANT
Kårstyrelseledamot
---