Ingenjörer utan gränser

Vad är Ingenjörer utan gränser?

Ingenjörer utan gränser är en ideell, politisk och religiöst obunden organisation. Organisationen arbetar med utmaningar kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling genom utbildning, jämlikhet och infrastrukturprojekt både i Sverige och internationellt. Infrastrukturprojekten handlar bland annat om tillgång till vattenförsörjning, energi, sanitet och kommunikation. I Sverige drivs bland annat seminarier och organisationen inspirerar unga att bli ingenjörer.  

Genom förbättringar inom utbildning, jämlikhet, energifattigdom, vattenförsörjning och sanitet strävar organisationen efter att ha en hållbar och långsiktig påverkan både lokalt och för vår planet som helhet.  

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring Ingenjörer utan gränser? Kontakta oss! 

EWB Luleå
Ingenjörer utan gränser