Revisorer

Internrevisor

Vad innebär rollen?

Internrevisor har som uppdrag att sköta granskningen av verksamheten, vilket innebär att löpande följa upp de beslut som tas av Kårstyrelse och Kårfullmäktige gentemot stadgar och styrdokument. Det innefattar även att stötta externrevisorn i samband med revisionen.

Vad krävs av den som utför rollen?

Som internrevisor behöver man framförallt ha ett intresse för att sätta sig in i organisationens alla delar, och det skadar därför inte att ha tidigare engagemang även om detta inte är ett krav. Det är också fördelaktigt att vara noggrann och att ha ett öga för detaljer.

Kontakta oss
Default logo
Revisorer
Teknologkårens revisorer
Är du intresserad av att söka till en post som revisor?

Låter något av det här som att det vore för dig? Tveka inte att nominera dig själv genom att skicka ett mail till val@teknologkaren.se eller via anmälningsformuläret nedan. Du kan även kontakta nuvarande revisorer om du har några frågor angående någon av posterna.

Nominera dig själv eller en vän