Datasektionen

Vad är Datasektionen?

Datasektionen finns här för dig som studerar Datateknik, Rymdteknik, tillämpad Artificiell Intelligens eller Teknisk Fysik och Elektronik. Vi är en del av Teknologkåren och arbetar ständigt för att du som studerar ett av våra program ska ha en så bra studietid som möjligt.

Vad gör vi?

Förbättrar utbildningarna under sektionen

Vår Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) ser till att det finns fungerande och aktiva programråd. Programråden arbetar med att säkerställa kvaliteten på våra utbildningar. Är du intresserad av att sitta med i något råd eller har frågor, kontakta vår UBS.

Främjar kontakten mellan medlemmarna och näringslivet

Vår arbetsmarknadskontakt anordnar bland annat företagskvällar med företag som har anknytning till sektionens utbildningar. Detta för att du som medlem lättare ska kunna få kontakt med företag som är relevanta för din utbildning.

Vi anordnar även våran årliga arbetsmarknadsmässa LITA (Luleå IT Arena) där du som student under Datasektionen lätt kan träffa företag relevanta till din utbildning.

Stärker gemenskapen mellan våra medlemmar

Detta är varför vi har vårat kära sexmästeri, D6. De anordnar studiesociala event så som Fejden, SNoPP, Utomhussittningen och Herr-/Dammiddagen. Övrig information om vad de anordnar hittar du här.

Contact Datasektionen

Do you have questions regarding Datasektionen? Contact us! 

Contact
Datasektionens Information Manager
Do you want to know more?

Then you can visit our website, or contact us directly.

To Datasektionens website