Maskinteknologsektionen

Vad är Maskinteknologsektionen?

Maskinteknologsektionen finns här för dig som studerar Internationell Materialteknik (EEIGM), Hållbar Energiteknik, Maskinteknik, Teknisk Design, Bilsystemteknik, eller Tekniskt Basår. Vi är en del av Teknologkåren och arbetar ständigt för att du som studerar ett av våra program ska ha en så bra studietid som möjligt.

Vad gör vi?

Förbättrar utbildningarna under sektionen

Vår Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) ser till att det finns fungerade och aktiva programråd. Programråden arbetar med att säkerställa kvaliteten på våra utbildningar. Är du intresserad av att sitta med i något råd eller har frågor, kontakta vår UBS.

Främjar kontakten mellan medlemmarna och näringslivet

Med hjälp av våra arbetsinriktade utskott MAIL och M-JET anordnar vi näringslivsevent som bidrar till eran kontakt med näringslivet. Detta för att du som medlem lättare ska kunna få kontakt med företag som är relevanta för din utbildning.

Vi anordnar även vår årliga jobb-, exjobb- och traineemässa vid namn M-JET. Här kan du som student under Maskinteknologsektionen lätt träffa företag som är relevanta till din utbildning.

Stärker gemenskapen mellan medlemmarna

Vilket vi gör via flera av våra utskott vare sig det är 6M, MAkt eller någon av dina programföreningar du träffar så kommer de att se till att ditt studieliv är så roligt som det bara går.

Contact Maskinsektionen

Do you have questions regarding Maskinteknologsektionen? Contact us! 

Contact
Maskinteknologsektionens Information Manager
Do you want to know more?

Then you can visit our website, or contact us directly.

To Maskinteknologsektionens website