Här kan du se vilka utbildningar på Luleå tekniska universitet som ligger under Teknologkåren. Vi på Teknologkåren ansvarar för utbildningsbevakning för alla dessa program.

Alla utbildningar nedan är indelade under respektive sektion som de ligger under. Läser man ett program under tekniskfakultet och blir medlem i Teknologkåren så blir man automatiskt medlem i sektionen som utbildningen ligger under.

Campus Luleå

Civil- och högskoleingenjör

 • Civilingenjör Datateknik
 • Civilingenjör Rymdteknik
 • Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik
 • Högskoleingenjör Datateknik

Masterutbildningar

 • Master Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling
 • Master Mobila System

Civil- och högskoleingenjör

 • Civilingenjör Arkitektur
 • Civilingenjör Industriell miljö och processteknik
 • Civilingenjör Naturresursteknik
 • Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad
 • Högskoleingenjör Underhållsteknik

Masterutbildningar

 • Master Avfallsteknik
 • Master Geovetenskap – malmgeologi & miljögeokemi
 • Master Geovetenskapliga resurser
 • Master Hållbara konstruktioner under exceptionella laster
 • Master Kemiteknik – mineralteknik & processmetallurgi
 • Master Väg och vattenbyggnad inriktning jord och bergbyggnad
 • Master Underhållsteknik

Utbildning på grund- och avancerad nivå

 • Brandingenjör (utbildning på grundnivå)
 • Bygg och anläggning (utbildning på grundnivå)
 • Samhällsbyggnad (utbildning på grundnivå)
 • Brandteknik, påbyggnad (utbildning på avancerad nivå)

Civil- och högskoleingenjör

 • Civilingenjör Industriell ekonomi
 • Civilingenjör Öppen ingång

Civil- och högskoleingenjör

 • Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM )
 • Civilingenjör Hållbar energiteknik
 • Civilingenjör Maskinteknik
 • Civilingenjör Teknisk design
 • Högskoleingenjör Bilsystemteknik
 • Högskoleingenjör Teknisk design

Masterutbildningar

 • Master Kompositmaterial
 • Master Materialteknik
 • Master Planering och byggande i krävande klimat
 • Master Tribologi

Utbildning på grund nivå

 • Tekniskt basår

Doktorander vid LTU

Campus Skellefteå

Högskoleingenjör

 • Högskoleingenjör Datorspelsutveckling
 • Högskoleingenjör Elkraftteknik
 • Högskoleingenjör Energiteknik
 • Högskoleingenjör Maskinteknik

Masterutbildningar

 • Master Träteknik
 • Datateknik med inriktning mot distribuerade molnsystem
 • Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling

Utbildning på grundnivå

 • Datorgrafik, kandidat
 • Datornätverk, kandidat
 • Ekonomie, kandidat
 • Film- och TV scenografi/attributmakeri

Campus Kiruna

Civilingenjör

 • Civilingenjör Rymdteknik

Masterutbildningar

 • Master Jordatmosfär och solsystem
 • Master Rymdvetenskap och rymdteknik
 • Master Rymdfarkostdesign

Utbildning på grundnivå

 • Ädelstensteknik