Mot universitetet

Studentrepresentant i universitetets organ.

Ledamot i Tekniska Fakultetsnämnden (en ordinarie, en suppleant)

Vad innebär rollen?

Som ledamot i Tekniska fakultetsnämnden (TFN) erhålls ett hedersuppdrag gentemot universitetet. Nämnden består av ett antal lärare, professorer, dekaner, företagsrepresentanter och studenter. I denna nämnd förs diskussioner kring utbildning och forskning i ett stort perspektiv och grundtanken är att med olika medel bestämma vart universitetet ska gå. Ditt uppdrag är att aktivt ge insikt och feedback om hur en student ser på dessa förslag. Bland annat diskuterar TFN att Luleå tekniska universitet ska ha de bästa ingenjörsutbildningarna i Sverige. TFN är även grundare och kravställare till Luleå tekniska universitets stora forsknings- och innovationsområden. Meningen med dessa är att Luleå tekniska universitet ska stärka sin konkurrens inom forskning genom att sätta en vision som avdelningar ska sträva efter. Som ledamot ska du vara förberedd och delta i de möten som kallas till ungefär varannan månad. Möten hålls ofta heldagar (ibland en hel helg). Du bör ha ett intresse för utbildningsfrågor och strategiska frågor samt att du vågar framföra dina åsikter.

Ledamot i Anställningsnämnden (en ordinarie, en suppleant)

Vad innebär rollen?

Som ledamot i Anställningsnämnden är du, tillsammans med fem andra representanter från skolan, med och intervjuar lektorer, professorer och liknande som ansöker till en tjänst på universitetet. Du kommer med frågor och synpunkter från ett studentperspektiv för att se till att de som anställd vid Luleå tekniska universitet också är bra lärare. Som ledamot blir du kallad till sammanträde ungefär en förmiddag varannan vecka. Du bör våga stå för din sak och vara principfast.

Ledamot i Disciplinnämnden (en ordinarie, en suppleant)

Vad innebär rollen?

Som ledamot i Disciplinnämnden för du studenternas talan och beslutar tillsammans med rektor, domare och tillvalda från institutionerna i olika fall gällande missledande examination. Du bör våga stå för din sak och vara principfast.

Utskottet för högskolepedagogisk meritering

Vad innebär rollen?

Detta är ett utskott vars arbete innebär att analysera och utveckla de pedagogiska kraven och riktlinjerna på LTU samt att pröva de pedagoger (lärare) på LTU som anses vara i framkant i den pedagogiska utvecklingen. Prövningen går till som så att de ansöker om en meriterande eller excellent grad av pedagogisk kunnighet och utveckling och om de erhåller graden så får de lite mer i lön samt lite extra medel till forskning. Denna typ av system existerar på många lärosäten i Sverige och är ett initiativ till att belöna de som är duktiga pedagoger och sprider sin kunskap på sitt och andra lärosäten.

Kontakta oss
Default logo
Valberedningen
Teknologkårens valberedning
Är du intresserad av att söka till en post mot universitetet?

Låter något av det här som att det vore för dig? Tveka inte att nominera dig själv genom att skicka ett mail till val@teknologkaren.se eller via anmälningsformuläret nedan. Du kan även kontakta oss om du har några frågor angående posterna.

Nominera dig själv eller en vän