Seth-M-Kempe-webb

Stiftelsen Seth M Kempe Stipendiefond vid Luleå tekniska universitet.

Med anledning av Covid-19 har styrelsen för Seth M Kempes Resestipendiefond fattat beslut om att inga stipendier kommer utdelas i rådande läge. Styrelsen beklagar naturligtvis detta och kommer att återkomma med information på hemsidan när man avser att återuppta arbetet med att utse kandidater för stipendiet.

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning i form av resestipendier till medlemmar i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet med hemort i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Det gäller även för medlemmar i Ekonomsektionen, Juridiska föreningen, Systemvetarsektionen, Stadsvetar- och nationalekonomsektionen, Psykologi- och Sociologisektionen eller Piteå Studentsektion vid Luleå Studentkår.

Du kan även söka resor retroaktivt. Det innebär att du kan söka resor som är utförda under HT18-VT19 samt resor som kommer att utfärdas under verksamhetsåret HT19-VT20. Det är dock enbart tillåtet att skicka in en ansökan per resa.

Sista ansökningsdag för Kempe är torsdagen den 30/4, ansökningarna skall lämnas in via: set.kempe@teknologkaren.se i en komplett PDF med anmälningsblankett och samtliga bilagor.
(För att slå i hop PDF-filer till en, går det att använda denna tjänst)
Ansökan öppnar måndagen den 17/2 och stänger torsdagen den 30/4.
Frågor gällande stipendiet hänvisas till handläggare tel 0920-49 21 52, mail: set.kempe@teknologkaren.se

LTUs stipendier och priser

Till LTUs stipendier och priser

Specifika stipendier för utlandsstudier får du information om hos:
LTU International Office