Seth-M-Kempe-webb

Stiftelsen Seth M Kempe Stipendiefond vid Luleå tekniska universitet.

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning i form av resestipendier till medlemmar i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet med hemort i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Det gäller även för medlemmar i Ekonomsektionen, Juridiska föreningen, Systemvetarsektionen, Stadsvetar- och nationalekonomsektionen, Psykologi- och Sociologisektionen eller Piteå Studentsektion vid Luleå Studentkår.

Du kan även söka resor retroaktivt. Det innebär att du kan söka resor som är utförda under HT18-VT19 samt resor som kommer att utfärdas under verksamhetsåret HT19-VT20. Det är dock enbart tillåtet att skicka in en ansökan per resa.

Sista ansökningsdag för Kempe är torsdagen den 30/4, ansökningarna skall lämnas in via: set.kempe@teknologkaren.se i en komplett PDF med anmälningsblankett och samtliga bilagor.
(För att slå i hop PDF-filer till en, går det att använda denna tjänst)
Ansökan öppnar måndagen den 17/2 och stänger torsdagen den 30/4.
Frågor gällande stipendiet hänvisas till handläggare tel 0920-49 21 52, mail: set.kempe@teknologkaren.se

LTUs stipendier och priser

Till LTUs stipendier och priser

Specifika stipendier för utlandsstudier får du information om hos:
LTU International Office