Seth M. Kempes stipendiefond

Seth M Kempe's Stipendiefond

 

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning i form av resestipendier till medlemmar i Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet med hemort i Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Det gäller även för medlemmar i Ekonomsektionen, Samhällsvetenskapliga Föreningen, Sektionen för System, Nytta och Samhälle eller Piteå Studentsektion vid Luleå Studentkår.

Ansökan har nu STÄNGT, och öppnar åter under våren 2023. 
Ansökningarna ska skickas in via mail, till set.kempe@teknologkaren.se i en komplett PDF innehållande ansökningsblanketten och tillhörande bilagor. (För att slå ihop PDF-filer till en, går det att använda denna tjänst).

Sista ansökningsdag: ANSÖKAN HAR NU STÄNGT OCH ÖPPNAR ÅTER UNDER VÅREN 2023. 

Ansökningsblankett hittar du här. 

Mer information om ansökan, och vad den ska innehålla, hittar du här.

Ansökan
Ansökan har nu STÄNGT, och öppnar åter under våren 2023. 
Ansökningarna ska skickas in via mail, till set.kempe@teknologkaren.se i en komplett PDF innehållande ansökningsblanketten och tillhörande bilagor
(För att slå ihop PDF-filer till en, går det att använda denna tjänst).
Kontakt
Styrelsen för Stiftelsen Seth M. Kempe Stipendiefond
0920-49 21 52