Talmanspresidiet

Talman – Ideell post

Vad innebär rollen?

Som Talman leder du Kårfullmäktiges sammanträden (KF). Du är ansvarig för det administrativa arbetet kring varje möte, där det bland annat ingår att skicka ut kallelse, föredragningslista och bilagor till samtliga som ska närvara på mötet. Din uppgift är att få Kårfullmäktige att arbeta så effektivt och smidigt som möjligt. Du kommer även vara ansvarig för att utbilda sektionsordföranden i mötesformalia.

Vad krävs av den som utför rollen?

Som Talman har du god insikt i Teknologkårens verksamhet, inklusive organisationens stadgar och reglementen. Mycket meriterande är om du tidigare suttit med som ledamot i Kårfullmäktige. Som person är du strukturerad, noggrann och effektiv och har lätt att hålla koll på en stor mängd information samtidigt.

Vice talman – Ideell post

Vad innebär rollen?

Som Vice Talman delar du Talmans uppgifter samt assisterar i Talmans arbete. Du är även ersättare för Talman då Talman inte kan närvara vid Kårfullmäktiges sammanträde.

Vad krävs av den som utför rollen?

Som Vice Talman har du god insikt i Teknologkårens verksamhet, inklusive organisationens stadgar och reglementen. Mycket meriterande är om du tidigare suttit med som ledamot i Kårfullmäktige. Som person är du strukturerad, noggrann och effektiv och har lätt att hålla koll på en stor mängd information samtidigt.

Sekreterare – Ideell post

Vad innebär rollen?

Som Sekreterare arbetar du tillsammans med Talman och Vice Talman i talmanspresidiet. Din huvudsakliga uppgift är att föra protokoll under Kårfullmäktiges sammanträden, men i och med att du sitter i talmanspresidiet bistår du även Talman och Vice Talman i deras arbete.

Vad krävs av den som utför rollen?

Som Sekreterare är det viktigt att vara strukturerad och erfarenhet som sekreterare är meriterande. Insyn i Teknologkårens organisation och tidigare erfarenheter som ledamot i Kårfullmäktige är även meriterande, dock inget krav. Du är noggrann, effektiv och organiserad.

Kontakta oss
Default logo
Talman
Talman Teknologkåren
Är du intresserad av att söka till en post inom talmanspresidiet?

Låter något av det här som att det vore för dig? Tveka inte att nominera dig själv genom att skicka ett mail till val@teknologkaren.se eller via anmälningsformuläret nedan. Du kan även kontakta nuvarande talmanspresidie om du har några frågor angående någon av posterna.

Nominera dig själv eller en vän