Av4ningen

Vad är Av4ningen?

Sedan 2005 har Teknologkåren tillsammans med Luleå tekniska universitet arrangerat avslutningshögtiden Av4ningen för studenter under teknisk fakultet. Av4ningen är till för att studenter ska få ett ceremoniellt och festligt avslut på sin studietid tillsammans med sina studiekamrater, familj och vänner. Arrangemanget inleds med en ceremoni och avslutas med en bankett. Av4ningen sker vanligtvis under höstterminen.

Av4ningen